Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński z elementami tradycji antycznej WH-FP-I-1-Jez.łac-L
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język łaciński z elementami tradycji antycznej WH-FP-I-1-Jez.łac-L
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21_L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3fb109d171c14c158abe4b65d4a60b7c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f629d7d-451b-43c2-ab47-f35a80955b30&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (wydanie dowolne);Słownik łacińsko-polski (wydanie dowolne, zalecane pod red. K. Kumanieckiego)Praktyczny słownik łacińsko-polski (oprac. J. Mańkowski). zbiory i opracowania sentencji łacińskich, np.: S. Kalinkowski, Aurea dicta, złote słowa, (wydanie dowolne), Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1990 lub inne zbioryA.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 2005.

Zakres tematów:

coniunctivus poszczególnych czasów; zdania podrzędne; gerundium, imiesłowy (participia); podstawowe wiadomości o składni: accusativus cum infinitivo - aci i nominativus cum infinitivo - nci oraz ablativus absolutus; coniugatio periphrastica activa et passiva; verba deponentia, verba semideponentia, verba anomala; liczebniki; cyfry rzymskie; lektura tekstów z podręcznika i prostych tekstów oryginalnych

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

wykład, praca ze słownikiem, rozwiązywanie ćwiczeń z gramatyki łacińskiej, tłumaczenie tekstów łacińskich (samodzielne i w grupie)Weryfikacja efektów uczenia się (FP1_W12, FP1_U12, FP1_K02) dokonuje się podczas zajęć, które są ćwiczeniami: sprawdza je praca indywidualna i w grupie podczas zajęć oraz zaliczanie zadań na Moodle.

Możliwa jest także inna forma zaliczenia zajęć na ocenę - po ustaleniu ze studentami.

Metody i kryteria oceniania:

Istotna jest aktywność studenta podczas zajęć w ciągu semestru oraz systematyczne (terminowe) zaliczanie zadań na Moodle.

Możliwa jest także inna forma zaliczenia zajęć na ocenę - po ustaleniu ze studentami.

Uwagi:

zajęcia odbywają się na MS Teams

kod zespołu

x2p8egt

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.