Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej - Romantyzm WH-FP-I-2-HLPRom-W-L
Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia literatury polskiej - Romantyzm WH-FP-I-2-HLPRom-W-L
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21_L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 38
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acc651dba33ad4cb8a9eecd5533226dbe%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5b05e0bb-00a3-44a1-9b84-3a977e959ede&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Znajduje się w części głównej sylabusa.

Zakres tematów:

Wykład 1

Mapa romantyzmu polskiego.

Omówienie zasad zdawania egzaminu z romantyzmu. Kryteria oceniania. Przebieg egzaminu.

Wykład 2

Twórczość Juliusza Słowackiego przed rokiem 1842. Umowność cezury przyjętej w historii literatury.

Wykład 3

Twórczość Juliusza Słowackiego po roku 1842. Ewolucyjny charakter pisarstwa poety. Specyfika twórczości lat ostatnich.

Wykład 4

Dzieło epistolarne Zygmunta Krasińskiego na tle epoki i wobec tradycji.

Wykład 5

Liryka Zygmunta Krasińskiego w świetle rozwoju poezji romantycznej.

WYkład 6

Wizja poezji, artysty i epoki w twórczości Cypriana Norwida.

Wykład 7

Późny Norwid. O "Ostatniej z bajek" - w świetle twórczości poety i tendencji rozwojowych epoki.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład o charakterze historycznoliterackim, z cechami wykładu monograficznego.

Prezentacja.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z romantyzmu – przebieg i zasady.

Egzamin ustny po zakończeniu sesji letniej roku akademickiego 2020/21 odbędzie wie na platformie MS Teams.

Uwaga: do egzaminu można przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z wykładu oraz z ćwiczeń z literatury romantyzmu.

Zaliczenie z ćwiczeń musi być wpisane do systemu Usos – przed przystąpieniem do egzaminu.

Egzamin ma formę rozmowy wokół problematyki i materiału, który został omówiony na prowadzonym wykładzie i na ćwiczeniach (dwa semestry), a także odnosi się do lektur i prac naukowych podanych na liście w Usosie.

Wiedza, kompetencje i umiejętności sprawdzane są zgodnie z podanymi efektami kształcenia.

Ocenę pozytywną (dostateczną i dostateczną plus) zapewnia wyczerpująca odpowiedź na pytanie 1 (wybrane przez prowadzącą egzamin z puli zagadnień przekrojowych – podane do informacji Państwa Studentów). Rozmowa oparta jest zarówno na utworach literackich jak i pracach naukowych, ma charakter szczegółowy, jednocześnie problematyka obejmuje szeroki zakres (całą epokę).

na ocenę dobrą i dobrą plus należy odpowiedzieć w sposób wyczerpujący na pytania: 1 i 2 (pytanie 2. dotyczy szczegółowej problematyki utworów literackich).

Na ocenę bardzo dobrą: należy odpowiedzieć w sposób wyczerpujący na pytania skupione wokół zagadnień: 1, 2 i 3 (zagadnienie 3. jest rozmową na temat dwóch monografii dotyczących historii literatury romantyzmu (wybór osoby zdającej). Ocena zależy także od stopnia opanowania materiału i umiejętności problematyzacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.