Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka WH-FP-I-2-Poetyka-L
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Poetyka WH-FP-I-2-Poetyka-L
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21_L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Beata Garlej
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1fd222d6c1f1473c9683491d9ba23ae9%40thread.tacv2/conversations?groupId=e33d87fa-b942-40f9-9f18-457d7c825aa6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Zob. zakładka "Literatura", [w:] Informacje wspólne dla wszystkich grup.

Materiały z zakresu "Lektur obowiązkowych" zamieszczane będą na platformie e-learningowej (Moodle). Zob. https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18254

Zakres tematów:

Zob. zakładka "Zakres tematów", [w:] Informacje wspólne dla wszystkich grup.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zob. zakładka "Metody dydaktyczne", [w:] Informacje wspólne dla wszystkich grup.

Metody i kryteria oceniania:

Opis ECTS

- udział w zajęciach za pośrednictwem aplikacji MS Teams - 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń (lektura obowiązkowa - za pośrednictwem platformy Moodle) - 6 godz.

- przygotowanie pracy całorocznej - 14 godzin.

-przygotowanie do sprawdzianu semestralnego - 10 godzin.

Warunkiem zaliczenia semestru letniego jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu semestralnego sprawdzającego wiedzę z zakresu LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH oraz przedłożenie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy całorocznej -(analiza i interpretacja opowiadania M. Twaina, temat przydzielony w semestrze zimowym), nadto frekwencja - dopuszcza się 2 nieobecności, każdą ponad limitową należy odrobić na dyżurze.

Ocena ze sprawdzianu z genologii będzie zestawiana ze stopniem uzyskanym ze sprawdzianu w semestrze zimowym (kompozycja dzieła literackiego) - obie zostaną do siebie dodane i podzielone, dając uśredniony wynik matematyczny ze sprawdzianów. Ten właśnie wynik uśredniony będzie zestawiany ze stopniem uzyskanym z pisanej, na podstawie konspektu, pracy całorocznej (ocenionej w semestrze letnim). Razem stanowiły będą podstawę wystawienia stopnia końcowego z kursu poetyki realizowanego na roku drugim.

Uwagi:

*Uwaga podstawowa: w semestrze letnim zajęcia z Poetyki przeprowadzane w ramach kontaktu synchronicznego (aplikacja Microsoft Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego (platforma Moodle).

Uwaga: aktywność studenta w dyskusjach rzutuje na ocenę końcową (prowadząca dopuszcza możliwość zmiany oceny końcowej; ubiegania się o stopień wyższy, aniżeli ten, który wynika z prac pisemnych, lecz tylko w wypadku tych osób, które uczestniczyły aktywnie w zajęciach w ciągu całego roku; ma tutaj zastosowanie także prawidłowość odwrotna - student nieaktywny nie otrzyma oceny końcowej "bdb", mimo że taki stopień otrzymał z prac pisemnych).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.