Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-FP-I-2-SemLic] Semestr letni 2020/21
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-FP-I-2-SemLic]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Magdalena Bober-Jankowska
Literatura:

Literatura (podręczniki, słowniki):

Cassirer E., Filozofia Oświecenia. Przeł. T. Zatorski, Warszawa 2010.

Klimowicz M., Oświecenie, Warszawa 1998.

Słownik literatury polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 1977.

Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989 i nast.

Snopek J., Oświecenie. Szkic do portretu epoki, Warszawa 1999.

Literatura wspomagająca pisanie prac:

Antczak M., Nowacka A., Przypisy – powołania – bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, wyd. 2 popr., Warszawa 2009.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

Narojczyk K., Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych, Olsztyn 2005.

Paul O., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przekład i posłowie J. Piątkowska, Kraków 1999.

Polska Bibliografia Literacka: http://pbl.ibl.poznan.pl

Winek T., Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające: omówienie zasad zaliczenia przedmiotu, omówienie metod i zasad pracy grupowej oraz indywidualnej; ustalenie przedziałów czasowych przygotowywania poszczególnych etapów pracy

2. Prezentacja zainteresowań, wyznaczanie obszarów badawczych

3. Tematy prac licencjackich: propozycje piszących, propozycje prowadzącego

4. Wybrane elementy metodologii pracy umysłowej

5. Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie. Zasady korzystania ze zbiorów zdigitalizowanych

6. Przypisy: typy, zasady opracowania oraz bibliografia załącznikowa – przypomnienie i porządkowanie wiedzy

7. Zasady przygotowania pracy pisemnej - aspekt techniczny. Praca z edytorem tekstu.

8. Prezentacja i omówienie konspektów.

9. Prezentacja wyników pracy indywidualnej. Dyskusja, cz. 1

10. Prezentacja wyników pracy indywidualnej. Dyskusja, cz. 2

11. Prezentacja wyników pracy indywidualnej. Dyskusja, cz. 3

12. Prezentacja wyników pracy indywidualnej. Dyskusja, cz. 4

13. Prezentacja wyników pracy indywidualnej. Dyskusja, cz. 5

14. Prezentacja wyników pracy indywidualnej. Dyskusja, cz. 6

15. Prezentacja wyników pracy indywidualnej. Dyskusja, cz. 7

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody podające: wykład informacyjny.

Metody poszukujące: klasyczna metoda problemowa.

Metody eksponujące: pokaz, wystawa

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są osiągane metodami podającymi, a weryfikowane w trakcie prezentacji.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności są osiągane metodami poszukującymi, a weryfikowane w trakcie prezentacji.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są osiągane metodami eksponującymi i poddawane ocenianiu ciągłemu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)