Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-FP-I-2-SemLic] Semestr letni 2020/21
Seminarium licencjackie, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-FP-I-2-SemLic]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Joanna Zaucha
Literatura:

Apresjan Ju., Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000.

Boguslawski A., Myśli o gwiazdce i regule, Warszawa 2009.

Dobaczewski A., O współczesnej semantyce strukturalnej, w: Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka. ewolucja form językowych., red. P. Stalmaszczyk, Łódź 20013.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001.

Wierzbicka A., Semantyka. jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin 2006.

Zakres tematów:

1. Procedura dyplomowania na WNH UKSW

2. Jak przygotować językoznawczą pracę licencjacką?

3. Semantyka jako dyscyplina językoznawcza

4. Współczesne nurty w semantyce: NSM, Sens<>Tekst, modele kognitywne, modele generatywne

5. Semantyka a leksykografia

6. Analiza semantyczna: obserwacja negatywnego materiału językowego

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia odbywać się będą na platformie MS Teams przy zastosowaniu metody ćwiczeniowej oraz burzy mózgów. Efekty uczenia się będą weryfikowane na podstawie pisemnej pracy semestralnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)