Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o kulturze WH-FPZ-I-3-WiedzKul
Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wiedza o kulturze WH-FPZ-I-3-WiedzKul
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21_L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga sobota (nieparzyste), 15:15 - 16:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Stangret
Literatura:

Antropologia kultury, oprac. G. Godlewski i in., red. A. Mencwel, Warszawa 2005.

Antropologia słowa, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, red. G. Godlewski, Warszawa 2003.

Antropologia ciała, oprac. A. Chałupnik i in., red. M. Szpakowska, Warszawa 2008.

Antropologia widowisk, oprac. A. Chałupnik i in., red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Warszawa 1970; M. Carlson, Performans, przeł. E. Kubikowska, Warszawa 2007; Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991; Tekst ustny. Texte orale, red. M. Abramowicz, J. Bartmiński, Wrocław 1989; L. Kołakowski, Obecność mitu, Warszawa 1966; P. Ariès, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1989; W. J. Ong, Oralność i piśmienność, przeł. J. Japola, Lublin 1992; E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. i P. Śpiewak, Warszawa 2000; M. Golka, Mit jako zwornik kultury i polityki, [w:] Mity: historia i struktura mistyfikacji, red. Z. Drozdowicz, Poznań 1997; J. Tokarska-Bakir, Obraz osobliwy: hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Kraków 2000; M. Eliade, Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993.

Zakres tematów:

1. Wstępne rozpoznanie, czym jest kultura i jakie są metody jej badania i rozumienia.

I. Norma kulturowa i jej konwencje.

2. Norma kulturowa i bunt. Bunt jako współczesna konwencja kulturowa.

3. Tradycja i nowoczesność w kulturze – modernizacja kultury i podtrzymywanie tradycji.

II. Osobowość, tożsamość i społeczeństwo

4. Więzi społeczne i konwencje społeczne.

5. Kostium, maska i moda.

6. Obrona społeczności – walka i wojna.

7. Kultura zakorzeniona w religii a kultura laicka. Współczesna relacja sacrum i profanum.

III. Współczesne konwencje kulturowe

8 Miasto i kultura mieszczańska.

9. Kultura masowa i popularna.

IV. Rytuały i ich wersje współczesne.

10. Współczesna rodzina i rytuały małżeńskie.

11. Miejsce śmierci w kulturze na tle rytuałów pogrzebowych.

12. Święto, karnawał i zabawa.

V. Ciało i jego rola w kulturze

13. Choroba i jej miejsce w społeczeństwie.

14. Mit i kult młodości.

15. Ikona, fetysz, symbol – aksjologia i tożsamość kulturowa wyrażona znakami.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktycze:

Podawcze (wykład), poszukujące (dyskusja, referaty, burza mózgów). Metodami eksponującymi są pokazy nagrań.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak wykład, spotkanie, konsultacja, a weryfikowane przez terminologię wykorzystaną podczas colloquium.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak dyskusja, burza mózgów, a weryfikowane przez colloquium.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak komunikowanie w grupie, a weryfikowane przez ustne colloquium.

Metody i kryteria oceniania:

FP1_W04 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z

zakresu wiedzy o kulturze. Efekt przedmiotowy: wymienia i rozumie kategorie antropologiczne. Niedostateczny: Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Wymienia kategorie antropologiczne. Dobry: Posługuje się kategoriami antropologicznymi w odniesieniu do kultury. B. Dobry: Używa kategorii antropologicznych do opisu zjawisk kulturowych.

FP1_W08 ma uporządkowaną, ogólną i szczegółową, wiedzę o kulturze. Efekt przedmiotowy: opisuje zjawiska kulturowe. Niedostateczny: Nie wypełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Definiuje i opisuje zjawiska kultury współczesnej. Dobry: Zjawiska kulturowe pokazuje w perspektywie komparatystycznej. B. Dobry: Zna przykłady innych kultur opisane w literaturze.

FP1_W10 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Polski,

uwzględniającą najnowsze badania historyczne, oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej. Efekt przedmiotowy: definiuje zjawiska kulturowe i ujęciu diachronicznym. Niedostateczny: Nie wypełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Omawia normę kulturową w kontekście diachronicznym. Dobry: Definiuje kontekst diachroniczny i go interpretuje. B. Dobry: Definiuje genezę i diachronię norm kulturowych.

FP1_W13 ma uporządkowaną wiedzę o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i arcydziełami literatury

Światowej. Efekt przedmiotowy: Wymienia antecedencje zjawisk kulturowych. Niedostateczny: Nie wypełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Umie podać przykłady zjawisk kulturowych w literaturze. Dobry. Umie interpretować przykłady literackie i kulturowe w kontekście wiedzy o kulturze. B. Dobry: Umie określić swoje uczestnictwo w kulturze poprzez analizę tekstów literackich.

FP1_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać

informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Efekt przedmiotowy: Interpretuje zjawiska kulturowe dobierając właściwy im język. Niedostateczny: Nie wypełnia kryteriów na dostateczny. Dostateczny: Potrafi wykorzystywać nowoczesne media elektroniczne. Dobry: Dostrzega antecedencje nowoczesnych norm kulturowych. B. Dobry: Umie selekcjonować informacje według języków komunikacji.

FP1_U02 posiada podstawowe umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań

w sposób zgodny z normami języka polskiego. Efekt przedmiotowy: Umie werbalizować swoje analizy wykorzystując język wiedzy o kulturze. Niedostateczny: Nie wypełnia kryteriów na dostateczny. Dostateczny: Używa terminologii wiedzy o kulturze. Dobry: Używa terminologii wiedzy o kulturze odwołując się do literatury. B. Dobry: Zna teorie antropologiczne i wykorzystuje je.

FP1_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy . Efekt przedmiotowy: Umie określić swoje uczestnictwo w kulturze. Niedostateczny: Nie wypełnia kryteriów na dostateczną. Dostateczny: Umie zdefiniować współczesne normy kulturowe. Dobry: Zna kategorie zmiany norm kulturowych. B. Dobry: Traktuje kulturę według kategorii tekstowych.

FP1_K07 uczestniczy w życiu kulturalnym, odpowiedzialnie korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych ze świadomością wartości tradycji literackiej i językowej jako dobra wspólnego. Efekt przedmiotowy: Wykorzystuje nowe środki komunikacji i potrafi je zinterpretować w kontekście kultury. Niedostateczny: Nie wypełnia kryteriów na dostateczny. Dostateczny: wymienia zjawiska kulturowe w mediach elektronicznych. Dobry: Definiuje normy kulturowe i umie je określić w komunikacji medialnej. B. Dobry: Opisuje normy kulturowe dostosowując język wiedzy o kulturze do języków mediów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.