Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Udział w konferencji z referatem [WSE-PO-UKR] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Udział w konferencji z referatem [WSE-PO-UKR]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tadeusz Kamiński
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a93602aa8e9d449019af7fbdbd343a7d7%40thread.tacv2/conversations?groupId=24ad0bad-fd73-4302-b349-706e5928d65c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Czarkowski J.J., Siwicki M., Plakat naukowy - źródło informacji i narzędzie upowszechniania wiedzy, "Nowoczesne Mazowsze" Mazowiecka Fundacja Społeczna, Warszawa 2015, http://jakubczarkowski.net/jakubczarkowski/moodle/file.php/1/Plakat_Naukowy_Czarkowski_Siwicki.pdf

Kulczycki E., Jak występować na konferencji, http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/jak-wystepowac-na-konferencji/

Ménard J-D., Jak występować publicznie: klucze do sukcesu i pułapki, których należy unikać, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2009.

Zakres tematów:

1. Sposoby prezentacji badań naukowych (plakat naukowy, referat etc.).

2. Planowanie sposobu prezentacji badań.

3. Kontrola przygotowań prezentacji badań.

4. Prezentacja badań w grupie – ćwiczenia (z możliwością rejestrowania wystąpień).

5. Prezentacja badań w grupie – omówienie i ocena.

6. Prezentacja plakatów naukowych w grupie – omówienie i ocena.

7. Udział w konferencji.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

UWAGA:

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Studenci zostali dodani do zespołu "Udział w konferencji z referatem 2020/2021".

1. Mini-wykłady wprowadzające.

2. Prezentacje na forum grupy (referaty i plakaty) oraz dyskusja.

3. Konsultacje indywidualne (tutoring).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Przygotowanie i prezentacja referatu na forum grupy.

3. Przygotowanie i prezentacja plakatu naukowego w grupy.

4. Ocena końcowa jest pochodną frekwencji oraz ocen uzyskanych z przedstawionych referatów i zaprezentowanych plakatów naukowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)