Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WSE-PO-SL] Semestr zimowy 2020/21
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WSE-PO-SL]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Jarentowski
Literatura:

Obowiązkowa

Babbie, E. (2013). Podstawy badań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 1, 2, 4, 5, 8, 10-15.

Heywood, A. (2006). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rodz. 1, 2 oraz - w zależności od wybranego tematu pracy licencjackiej - rodz. 11-17.

Shivley, W.P. (2001). Sztuka prowadzenia badań politycznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Lijphart, A. (2005). W: P. Śpiewak (red.), Przyszłość demokracji: wybór tekstów. Warszawa: Fundacja Aletheia, s. 135-167.

Nieobowiązkowa

Szacka, B. (2008). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 47-53 (Metody i narzędzia badawcze socjologii).

Creswell, J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Karków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 29-47 (Wybór typu projektu badawczego).

Zakres tematów:

Tematy

1. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA CZŁOWIEKA A NAUKA.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 19-45.

2. PARADYGMATY, TEORIA I BADANIA SPOŁECZNE.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 46-76.

3. PODSTAWOWE INSTYTUCJE POLITYCZNE WSPÓŁCZESNYCH DEMOKRACJI I ICH ODMIANY.

A. Lijphart (w:) Przyszłość demokracji: wybór tekstów, P. Śpiewak (red.), Warszawa: Fundacja Aletheia, s. 135-167.

4. PLAN BADAŃ.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 105-140.

5. KONCEPTUALIZACJA, OPERACJONALIZACJA I POMIAR.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 141-176.

6. EKSPERYMENTY.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 251-273.

7. JAKOŚCIOWE BADANIA TERENOWE.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 320-355.

8. BADANIA NIEREAKTYWNE.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 356-387.

9. ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 421-448.

10. ANALIZA DANYCH ILOŚCIOWYCH.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 449-476.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Seminarium - "zajęcia dydaktyczne dla studentów starszych lat lub dla doktorantów" [Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1996].

Elementy wykładu, ćwiczeń i konwersatorium.

*

Link do zajęć zdalnych znajduje się w platformie Moodle.

*

Celem seminarium:

1) jest przygotowanie studenta do przeprowadzenia elementarnego badania naukowego, obejmującego odpowiedź na pytanie badawcze lub falsyfikację hipotezy,

2) przygotowanie raportu z powyższego badania w postaci pracy licencjackiej, mającej postać artykułu naukowego liczącego około 1 arkusza autorskiego, zredagowanego zgodnie z regułami APA.

Student zobowiązany jest przeczytać na zajęcia wskazaną w sylabusie lekturę.

W ciągu semestru student przygotuje pisemne założenia (ok. 1800 znaków) do swoich badań w zakresie instytucji i zachowań politycznych (systemów politycznych), w szczególności: system rządów, wybory i zachowania wyborcze, parlament, administracja publiczna, systemy partyjne, grupy interesów i ruchy społeczne, odszuka co najmniej 10 pozycji w literaturze traktujących o interesującym go zagadnieniu oraz wskaże źródła danych empirycznych.

W związku z poszczególnymi tematami student będzie rozwiązywał zadania i odpowiadał na pytania.

Na koniec semestru odbędzie się pisemne zaliczenie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)