Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia [WMCM-PG-SOC] Semestr zimowy 2020/21
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Socjologia [WMCM-PG-SOC]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 44
Limit miejsc: 44
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Łodzińska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9ab1408db285422bb5368c330009fe26%40thread.tacv2/conversations?groupId=0433121c-5c86-440b-8261-5d62690382f5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Giddens A., Socjologia, tłum. Alina Sulżycka. Warszawa 2004.

2. Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

3. Marody M., (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa 2004.

4. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

5. Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2007.

6. Turner J. H., Socjologia koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 2005.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do socjologii. Zapoznanie z treścią Sylabula. Warunki zaliczenia przedmiotu.

2. Cechy myślenia potocznego i naukowego.

3. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja i ich skutki.

4. Funkcjonowanie człowieka w środowisku społecznym.

5. Zagrożenia późnej ponowoczesności.

6. Konflikty społeczne.

7. Czynniki stresogenne w profesji pielęgniarskiej w ujęciu socjologicznym.

8. Socjalizacja pierwotna oraz wtórna, interakcja.

9. Komunikacja werbalna oraz pozawerbalna. Bariery i błędy w komunikacji.

10. Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach granicznych - empatia.

11. Zbiorowości społeczne – typologie i ich znaczenie w teorii socjologicznej.

12.Człowiek starszy w społeczeństwie i jego potrzeby.

13. Potrzeby dzieci i młodzieży. Cechy i rodzaje potrzeb.

14. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Konwersacja, pokazy audiowizualne, dyskusja mająca na celu wyciągnięcie logicznych i spójnych wniosków. Stawianie studentom pytań problemowych, analiza literatury.

Zajęcia kończą się wykonaniem prezentacji. Praca za pomocą platformy e learningowej oraz na MS Teams.

Link do MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9ab1408db285422bb5368c330009fe26%40thread.tacv2/conversations?groupId=0433121c-5c86-440b-8261-5d62690382f5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zaliczenia pisemne.

Uwagi:

wykład dla 1 rok PG

Obecność obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)