Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia [WMCM-PG-SOC] Semestr zimowy 2020/21
Samokształcenie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Socjologia [WMCM-PG-SOC]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Samokształcenie [SK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 44
Limit miejsc: 44
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Jolanta Łodzińska
Literatura:

1. Giddens A., Socjologia, tłum. Alina Sulżycka. Warszawa 2004.

2. Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

3. Marody M., (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa 2004.

4. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

5. Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2007.

6. Turner J. H., Socjologia koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 2005.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do socjologii.

2. Cechy myślenia potocznego i naukowego.

3. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja i ich skutki.

4. Funkcjonowanie człowieka w środowisku społecznym.

5. Zagrożenia późnej ponowoczesności.

6. Zjawiska patologii społecznej. Działania prewencyjne.

7. Podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zdrowia społecznego( chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania).

8. Socjalizacja pierwotna oraz wtórna, interakcja.

9. Komunikacja werbalna oraz pozawerbalna. Bariery i błędy w komunikacji.

10. Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych - stres.

11. Zbiorowości społeczne – typologie i ich znaczenie w teorii socjologicznej.

12. Grupa społeczna, organizacja, instytucja, populacja, społeczność, ekosystem.

13.Struktura społeczna - relacje międzygeneracyjne.

14. Potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

15. Zachowania prozdrowotne a czas wolny. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Praca własna Studenta w ramach samokształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zaliczenie z oceną – forma zaliczenia pisemna.

Uwagi:

samokształcenie dla 1 rok PG

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)