Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna III [WM-CH-S1-E5-CHOIII] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Chemia organiczna III [WM-CH-S1-E5-CHOIII]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Jarosław Kowalski
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UKSW zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym, w przewidzianych rozkładem zajęć terminach, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a424ec3d573db4d24b9a1534dafcad453%40thread.tacv2/conversations?groupId=1f622336-2178-4228-b74d-18a4dbf58bdb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Podczas ćwiczeń wykorzystywana jest platforma Moodle (w formie tzw. quizu) oraz funkcja "Tablicy" dostępna na platformie MS Teams, umożliwiająca w pełni interaktywne rozwiązywanie zadań umieszczanych przed kolejnymi ćwiczeniami na kolejnych stronach "tablic". Rozwiązania są automatycznie rejestrowane na wymienionych wyżej platformach (zarówno "quizy" na Moodle, jak "tablice" na MS Teams)

Obecność na ćwiczeniach jest każdorazowo dokumentowana z wykorzystaniem modułu "frekwencja" na platformie Moodle.

Przewidziane regulaminem ćwiczeń kolokwium przeprowadzone będzie z wykorzystaniem platformy Moodle (e.uksw.edu.pl), w postaci testu, z obowiązkowym udostępnianiem przez studentów obrazu z kamery i dźwięku z mikrofonu, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Elementem zaliczenia ćwiczeń będzie również samodzielne rozwiązanie wybranych zadań treningowych, przekazywanych studentom za pośrednictwem platformy Moodle.

Pozostałe informacje odnośnie metod kształcenia nie ulegają zmianie

Konsultacje:

Ćwiczenia z chemii organicznej III:

Wtorki, godz. 8:00-9:00

Środy, godz. 9:45-10:45

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a028f724a89e54f398a315b96a4c70d88%40thread.tacv2/conversations?groupId=7fd80614-1776-40be-95dc-a4b53689287c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Konsultacje odbywają się po uprzednim umówieniu ustnym, bądź poprzez kontakt e-mail:

jaroslaw.kowalskii@uksw.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. Nieobecności (usprawiedliwione bądź nieusprawiedliwione) wpływają ponadto na końcową ocenę (czyt. niżej).

Udział kolokwium i zadań treningowych w końcowej ocenie będzie wynosił 70% (po 35% każdy element). Pozostałe 30% będzie wynikało z frekwencji na zajęciach, przy czym za każdą nieobecność odejmowane będzie 5% od sumarycznych 100%.

Studenci szczególnie aktywni podczas ćwiczeń mogą być nagrodzeni dodatkowymi punktami stanowiącymi maksymalnie 15% ogólnej oceny.

Progi punktowe i odpowiadające im oceny z ćwiczeń są następujące:

51–60 dostateczny

61–70 dostateczny+

71–80 dobry

81–90 dobry+

91–100 bardzo dobry

Uwagi:

J. Kowalski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)