Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filmu [WH-KUZ-I-2-HistFil] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia filmu [WH-KUZ-I-2-HistFil]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (parzyste), 15:15 - 16:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Izabela Tomczyk-Jarzyna
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: metoda ćwiczebna, studium przypadku, elementy wykładu konwersatoryjnego.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak: wykład konwersatoryjny, indywidualna lektura tekstów (w tym również filmów); efekty w obszarze wiedzy są weryfikowane takimi metodami jak: egzamin ustny

- efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami jak: indywidualna lektura tekstów (w tym również filmów); efekty w obszarze umiejętności są weryfikowane takimi metodami jak: metoda ćwiczebna, studium przypadku.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny przeprowadzony za pośrednictwem Ms Teams.

ocena ndst. (2)

-nie zna podstawowych założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowani procesu twórczego, specyfiki poszczególnych dziedzin sztuki (przede wszystkim filmu) oraz metod analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych opartych na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- nie potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować ich w formie ustnej w sposób dowodzący opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu, nie posiada umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu historii filmu,

- nie potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów

ocena dst (3)

- w dostateczny sposób zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki (w tym przede wszystkim filmu) oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- w dostateczny sposób potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie ustnej w sposób dowodzący dostateczne opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu

- w dostateczny sposób potrafi argumentować na rzecz określonego stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów

ocena db. (4)

- dobrze zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki (w tym przede wszystkim filmu) oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie ustnej w sposób dowodzący dobre opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu

- potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, dobrze je przedstawiając

ocena bdb. (5)

- bardzo dobrze zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie ustnej w sposób dowodzący bardzo dobrego opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu oraz posiadania bardzo dobrych umiejętności rozwiazywania problemów z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

- potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, rzetelnie je przedstawiając oraz oceniając podczas dyskusji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)