Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rządy komunistyczne w Polsce [WNHS-HI-RzKom] Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Rządy komunistyczne w Polsce [WNHS-HI-RzKom]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Dominik Zamiatała
Literatura:

D. Jarosz, Polacy a stalinizm, Warszawa 2000

R. Domke, Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku, Zielona Góra 2016.

W. Przylipiak, Czas wolny w PRL, Warszawa 2020

A. Zawistowski, Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, Warszawa 2020.

Kaczmarek Ryszard, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010

A. Friszke, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007.

Ł. Kamiński, Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944-1948, Toruń 2000.

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1945-1980, t.2, Warszawa 2003

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1980-2006, t.3, Warszawa 2007

Kemp-Welch Antony, Polska pod rządami komunistów 1944-1989, Kraków 2010

Komunizm w Polsce, praca zbiorowa, Warszawa 2005.

Zakres tematów:

Tematyka wykładów:

Konsekwencje demograficzne i społeczne nowych granic po 1945r.

Wieś wobec stalinizmu.

Robotnicy i ludność miejska w latach 1945-1956

Opór społeczny wobec stalinizacji.

Kwestia kobieca w Polsce B. Bieruta

Wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży w pierwszej powojennej dekadzie

Czas wolny i wypoczynek.

Świat kultury

Zmiany społeczne lat 60.

Przemiany strukturalne i cywilizacyjne w Polsce w latach 70.

Przemiany polskiej rodziny w dekadzie E. Gierka.

Kształcenie młodego pokolenia Polaków w latach 70 i 80.

Nastroje i problemy społeczne w latach 70.

Nastroje i opór społeczny lat 80.

Religijność polskiego społeczeństwa.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład problemowy. Egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Student opanował procesy dziejowe i potrafi logicznie analizować wydarzenia z przeszłości:

- na ocenę 2 (ndst..): nie umie wykorzystywać podstawowych informacji i faktów z przeszłości PRL;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie na poziomie dostatecznym potrafi analizować wydarzenia z okresu sprawowania władzy przez komunistów w Polsce;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie analizuje procesy dziejowe jakie się dokonały w okresie sprawowania władzy przez komunistów w Polsce;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie analizować przedstawione na zajęciach oraz z podręczników wydarzenia i samodzielnie wyciągać wnioski.

Obecność na wykładach obowiązkowa.

Uwagi:

Historia I rok mgr.

Zajęcia zdalne, prowadzone droga e-learningową - teams.

Kod do wykładu: 664f1pd

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)