Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej WSE-EKN-OWI
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej WSE-EKN-OWI
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21_Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 57
Limit miejsc: 60
Prowadzący: Marek Świerczyński
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15019
Literatura:

1. Michniewicz Grzegorz. 2019. Ochrona własności intelektualnej. Wyd. C.H.Beck, Warszawa

2. Czub Krzysztof. 2016. Prawo własności intelektualnej. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa

3. Sieńczyło-Chlabicz Joanna (red.) 2018. Prawo własności intelektualnej. Wyd. Wolters- Kluwer, Warszawa

4. dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW (rozdziały 5, 6), Marcin Wilkowski (rozdziały 2, 3, 4), Radosław Czajka (rozdział 4), Jarosław Lipszyc (rozdziały 2, 3, 4), Piotr Czerniawski (rozdziały 2, 4), dr Krzysztof Siewicz (rozdziały 1, 3), Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni.

5. dr Natalia Kohtamäki (WPiA UKSW), Praktyczny przewodnik antyplagiatowy.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej, historia i źródła prawa ochrony własności intelektualnej.

2. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Pojęcie utworu. Prawo cytatu. Plagiat. Podmiot prawa autorskiego - twórca. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek prywatny i publiczny.

3. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej (wynalazek, znak towarowy, wzór przemysłowe, wzór użytkowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych). Zadania i kompetencje rzecznika patentowego oraz Urzędu Patentowego. Ochrona wynalazku poza granicami kraju (PCT, EPO, WIPO).

4. Konsekwencje naruszania prawa własności intelektualnej. Odpowiedzialność cywilnoprawna, karnoprawna i dyscyplinarna za naruszenia praw własności intelektualnej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład konwersatoryjny, synchroniczny ze wsparciem kontaktu asynchronicznego - kod jest każdorazowo udostępniany na stronie kursu w Moodle. Aktualny kod: jkykzwy

Metodami weryfikacji efektów kształcenia są aktywność na zajęciach, zaliczenie testu, case study.

ocena dst - zaliczenie testu na Moodle (uzyskanie min. 65 pkt.) oraz udział w zajęciach (weryfikowane przez MS Teams Insights)

ocena db - uzyskanie z case study oceny min. 65 pkt (na db+ ocena min 75 pkt) oraz udział w zajęciach (weryfikowane przez MS Teams Insights)

ocena bdb - uzyskanie z case study oceny min. 85 pkt oraz udział w zajęciach (weryfikowane przez MS Teams Insights)

Metody i kryteria oceniania:

Metodami weryfikacji efektów kształcenia są aktywność na zajęciach, zaliczenie testu, case study.

Kod jkykzwy

ocena dst - zaliczenie testu na Moodle (uzyskanie min. 65 pkt.) oraz udział w zajęciach (weryfikowane przez MS Teams Insights)

ocena db - uzyskanie z case study oceny min. 65 pkt (na db+ ocena min 75 pkt) oraz udział w zajęciach (weryfikowane przez MS Teams Insights)

ocena bdb - uzyskanie z case study oceny min. 85 pkt oraz udział w zajęciach (weryfikowane przez MS Teams Insights)

Uwagi:

Kod jkykzwy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.