Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szmonces - przedwojenny żydowski humor WH-KON-Szmon
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Szmonces - przedwojenny żydowski humor WH-KON-Szmon
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21_Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Krasowska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQzZDYxZTQtYTRjMC00Y2NiLWIyZTctY2ZhNWM3N2Y3NmVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22ec474d13-9b82-42a0-b516-1e5c027998d9%22%7d
Literatura:

wspólna dla wszystkich grup

Zakres tematów:

wspólny dla wszystkich grup

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny

Efekty w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane są przez ocenianie ciągłe, efekty w zakresie wiedzy i kompetencji weryfikowane są poprzez przygotowanie pracy pisemnej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach

2. napisanie eseju interpretacyjnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.