Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Miłość w poezji polskiej na przełomie XX i XXI w. [WH-KON-MilPoePol] Semestr letni 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Miłość w poezji polskiej na przełomie XX i XXI w. [WH-KON-MilPoePol]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jerzy Sikora
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a308d4fea01244587b84f5bd8876b451e%40thread.tacv2/conversations?groupId=e1294186-63a5-4755-943c-ca035efa5843&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podmiotowa:

Tadeusz Różewicz, "Szkic do erotyku współczesnego".

Andrzej Busza, "Szachy", "Kobieta z wiolonczelą i lisami", "Nawiedziny", "Feniks", "Pomarańcza", "Dla Wili. Elegia", w: Andrzej Busza, "Atol", Toronto-Rzeszów 2016.

Bogdan Czaykowski, "Wyznania aferzysty", "Tradycje miłości", "Sprzeczka, czyli znowu jabłoń", *** Powiedziałem mojej miłości..., "Eurydyka", "Z perspektywy upadłych kobiet", "Zamiast modlitwy", "Metamorfoza Augustyna", w: Bogdan Czaykowski, "Jakieś ogromne szczęście", Kraków 2007.

Adam Czerniawski, "Na ogród miłościwej pani", "Kształt kobiety w muzyce", "Pętla", "Dziewczyna w oknie", "Mała elegia nagle", "Autoportret z kobietą", "Co przewiozę na tamten brzeg", w; Adam Czerniawski, "Poezje zebrane", Lublin 2014.

Marzanna Kielar, "Wynajęty pokój", *** na rżne sposoby wymawialiśmy słowo miłość..., *** jaką pieszczotą jest dzisiaj światło..., "Portret", "Telefon", "Sacra conversatione", w: Marzanna Kielar, "Umbra", Warszawa 2002.

Ewa Lipska, "Pierwsza miłość", "Pucharowa środa", "Węzły", "Miłość", "Prywatna własność", w: Ewa Lipska, "Sekwens", Warszawa 2003.

Czesław Miłosz, "Haftki gorsetu", "Maria Magdalena i ja", "Na pożegnanie mojej żony Janiny", "Uczciwe opisanie siebie nd szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis", "Ja", w: Czesław Miłosz, "Wiersze wszystkie", Kraków 2011.

Jan Polkowski, "Snuć cień", *** Kochałem Cię umarłą..., "Gołębica", "Lato", "W podróży", w: Jan Polkowski, "Cień", Kraków 2010.

Andrzej Stasiuk, "7. piosenka miłosna", "9. piosenka miłosna", *** Tej nocy cię nie ma..., *** To jest całkiem ludzkie że zazdrościmy Bogu..., w: Andrzej Stasiuk, "Wiersze miłosne i nie", Poznań 1994.

Marcin Świetlicki, "Całowanie", "Delikatnienie", Kochanie", "Marnowanie", "Uwodzenie", w: Marcin Świetlicki, "Czynny do odwołania", Wołowiec 2001.

Adam Zagajewski, "Dla ciebie", "Separacja", "Walczyk", "Dwadzieścia pięć lat", w: Adam Zagajewski, "Pragnienie", Kraków 1999.

Literatura przedmiotowa:

Bogusława Badzioch-Bryła, "Ku ciału post-ludzkiemu - poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości", Kraków 2006.

Georges Bataille, "Erotyzm", przeł. M. Ochab, Gdańsk 2007.

Maria Janion, "Kobiety i duch inności", Warszawa 2006.

Karol Maliszewski, "Nowa poezja polska", Wrocław 2005.

Octavio Paz, "Podwójny płomień. Miłość i erotyzm", przeł. P. Fornelski, Kraków 1996.

Jan Polkowski, "Rozmowy z Różewiczem", Kraków 2020.

Magdalena Rabizo-Birek, "Adama Czerniawskiego portrety kobiet", "Pamiętnik Literacki" (Londyn) 2020, nr 59, s. 11-23.

Jerzy Sikora, "Żywe ryby na piasku. Poeci londyńskich 'Kontynentów', Kraków- Warszawa 2019.

Dorota Walczak-Delanois, "Wiersz miłosny XXI wieku w poezji polskiej i we francuskojęzycznej poezji Belgii", "Rocznik Komparystyczny" 2010, nr 1, s. 155-185.

Karol Wojtyła, "Miłość i odpowiedzialność".

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne.

2. "Szkic do erotyku współczesnego" Tadeusza Różewicza i wiersz Jana Polkowskiego *** Twoją przeźroczystą biel... jako prolegomena do tematu konwersatorium.

3. Miłosna gra. Poezja Andrzeja Buszy.

4. "Jakże jest słodkie to, co zakazane". Poezja Bogdana Czaykowskiego.

5. Jak kobietę zobrazować muzyką? Poezja Adama Czerniawskiego.

6. Jakim językiem mówi miłość? Poezja Marzanny Kielar.

7. Miłość bez objaśnień, odsyłaczy i przypisów. Poezja Ewy Lipskiej.

8. Miłość jako ocalenie. Poezja Czesława Miłosza.

"Kochałem Cię umarłą...". Poezja Jana Polkowskiego.

10. Miłość jako oczekiwanie. Poezja Andrzeja Stasiuka.

11. Miłość jako obsesyjna mantra. Poezja Marcina Świetlickiego.

12. "Miłość nas wyzwoli, czas zabije". Poezja Adama Zagajewskiego.

13. Miłosne tabu, czyli czego poezja nie mówi o miłości.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- rozmowa będąca dyskusją seminaryjną: przede wszystkim wymiana myśli i pomysłów interpretacyjnych,

- analiza i kontekstowa interpretacja tekstów literackich.

Weryfikacja efektów kształcenia:

- ocenianie "po drodze",

- zaliczenie końcowe na ocenę.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pracy pisemnej. Student bardzo aktywny na zajęciach zostaje zwolniony z pracy pisemnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)