Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyplomacja kulturalna i protokół dyplomatyczny [WH-KU-SP-I-3-DypKult] Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Dyplomacja kulturalna i protokół dyplomatyczny [WH-KU-SP-I-3-DypKult]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Dziadowiec-Greganić, Piotr Majewski, Kama Pawlicka
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3a70500b09ca4dcbbcf5e2cfb4665227%40thread.tacv2/conversations?groupId=afc4b3e0-c2e4-483e-b4ef-78dfe488f03d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

BIBLIOGRAFIA

B. Ociepka, Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego. Przegląd Strategiczny, 1/ 2012

D. Fater, Wyzwania dyplomacji publicznej w epoce ponowoczesnej. Wybrane problemy, [w:] Acta Politica Polonica nr 1/2019 (47)

Haigh A., Co to jest dyplomacja kulturalna?, [w:] Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. C. Lewandowski, Wrocław 2001

P. Potoroczyn i inni, Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły promocja polski przez kulturę, Raport o Stanie Kultury MKiDN

A. Umińska-Woroniecka, Niedoceniony potencjał czy przecenione możliwości dyplomacji kulturalnej?, [w:] Dyplomacja i bezpieczeństwo, Nr 1(4)/2016

P. Kieliszewski, M. Poprawski, Instytucje publiczne i dyplomacja kulturalna. Potencjały i wyzwania, [w:] Zarządzanie Publiczne Nr 3(9)/2009

A. Umińska-Woroniecka, Status prawny instytutów polskich, [w:] ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS, No 3368, PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI LXXXVII WROCŁAW 2011

A. Woroniecka, Instytuty polskie jako instrument dyplomacji publicznej w polskiej polityce wschodniej, [w:] Dyplomacja i bezpieczeństwo, Nr 1(1)/2013

Langowska J., Dyplomacja kulturalna czy kulturowa – definiowanie kultury i jej roli na arenie międzynarodowej z perspektywy nauk humanistycznych, [w:] Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Humanistyczne, Numer 21 (2/2018)

Cultural Diplomacy Dictionary, The Academy for Cultural Diplomacy, ed. Kishore Chakraborty, The Institute for Cultural Diplomacy 2013

T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015 (wybrane fragmenty)

A. Harazim, Elementy protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre'u i eykiety w działalności publicznej samorządowca, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2019 (wybrane fragmenty)

J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Uniwersitas, Kraków 2012 (wybrane fragmenty)

STRONY

www.culturaldiplomacy.org/

www.academy-for-cultural-diplomacy.de

Zakres tematów:

ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE – ZASADY GRY

DYPLOMACJA KULTURALNA JAKO CZĘŚĆ DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I OBYWATELSKIEJ

DYPLOMACJA KULTURALNA A KULTUROWA

PAŃSTWOWE INSTYTUCJE DYPLOMACJI KULTURALNEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY A TRADYCJE KULTUROWE

DYPLOMACJA A KULTURA

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W DYPLOMACJI

CASE STUDY – MCK KRAKÓW

PREZENTACJE ZALICZENIOWE - PROTOKÓŁ

PREZENTACJE ZALICZENIOWE – DYPLOMACJA KULTURALNA

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody oceny:

- obecność i aktywność na zajęciach

(dopuszczalne: studia dzienne - 2 nieobecności w semestrze)

- prezentacja multimedialna i/lub praca pisemna - CASE STUDY (z protokołu)

- prezentacja multimedialna i/lub praca pisemna - CASE STUDY (z dyplomacji kulturalnej)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

- obecność i aktywność na zajęciach

(dopuszczalne: studia dzienne - 2 nieobecności w semestrze)

- prezentacja multimedialna i/lub praca pisemna - CASE STUDY (z protokołu)

- prezentacja multimedialna i/lub praca pisemna - CASE STUDY (z dyplomacji kulturalnej)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)