Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe zagadnienia edytorskie literatury włoskiej epok dawnych [WH-FW-M-I-2-PodEdyt] Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawowe zagadnienia edytorskie literatury włoskiej epok dawnych [WH-FW-M-I-2-PodEdyt]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Pietrzak-Thebault
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b0216b0f8b541859fb689bfca149714%40thread.tacv2/conversations?groupId=52b659a4-8748-4f7d-8917-a6cab0942c0b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1.CH. Vanderdorpe, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i kultury, NN, s. 38-63

2.L. D. Reynolds, N. G. Wilson, Skrybowie i uczeni: o tym w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, tłum. P. Majewski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 (wyd. oryg. Scribes & Scolars. A guide to the Transmission of Greek & Latin Literature, Oxford University Press 1968, nast. 1974, 1978,)

3.R. Sosnowski, P. Tylus, Co mówią stare rękopisy, Kraków 2010

4.Libri, scrittura e pubblico nel Rinascimento. Guida storica e critica, a c. di A. Petrucci, Editori Laterza, Roma – Bari 1979, szczególnie: A. Petrucci, Libro e scrittura in Francesco Petrarca, s. 5-36; C. Bühler, Scribi e manoscritti nel Quattrocento europeo, s. 39-57; E.Ph. Goldschmidt, Il libro umanistico dall’Italia all’Europa, s. 101-136; A. Petrucci, Dalle origini del libro moderno: libri da banco, libri da bisaccia, libretti da mano, s. 139-156.

5.L. Febvre, H.-J. Martin, Narodziny książki, tłum. A. Kocot, M. Wodzyńska-Walicka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 (wyd. oryg. L’apparition du livre, Albin Michel, Paris 1958)

6.B. Richardson, Avvento della stampa, NN, s. 13-43

7.J. Pietrzak-Thébault, Transmission of Texts and New Technologies: Memory or Transfomation?, „Załącznik Kulturoznawczy” 2015, 2, s. 212-239, http://zalacznik.uksw.edu.pl/pl/node/4 (także: Humanistyka wobec nowych technologii: nowość czy reaktywacja, w: Staropolskie zwierciadło, red. P. Kencki, J. Kopciński, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 212-228

8.S. Stussi, Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, NN, (we fragmentach)

9.E. Eisenstein, Rewolucja Gutenberga, tłum. H. Hollender, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004 (wyd. oryg. The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge Universtiy Press, Cambridge, 1993, wyd. drugie, poprawione 2005)

10.J. S. Gruchała, Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Universitas. Kraków 2002

11.Stampa meretrix. Scritti quattrocenteschi contro la stampa, a c. di F. Pierno, Venezia NN

12.M. Lowry, The Manutius' Publicity Campaign, in:Aldus Manutius and Renaissance Culture, Firenze, NN

[Fragmenty z art. z BNF - uzupełnić]

13.M. Santoro, M.C. Marino, M.Pacioni, Dante< petrarca, Boccaccio e il paratesto.Le edizioni rimnascimentali delle Tre Corone, a c. di M. Santoro, NN

14.N. Franco, Dialogo del venditore di libri, Venezia 2005

Zakres tematów:

1. Najstarsze formy zapisu tekstów.

2. Rękopis średniowieczny: typologia i charakterystyka.

3. Rękopis a książka drukowana: przełom czy kontynuacja?

4. Inkunabuły jako forma przejściowa. Petrarka wśród najwcześniej drukowanych autorów.

5. Przełom początku XVI w. - Aldo Manuzio.

6. Wydanie Petrarki 1501 r i jego przełomowe znaczenie edytorskie

7. Wydania późniejsze : tekst, parateksty, ilustracje, kulturowe 'zawłaszczenia'.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

zajęcia prowadzone zdalnie na platformie MSTeams

kod Moodle WH-FW-M-I-2-PodEdyt_2020/21_Z_KON_GR1

Systematyczny udział w zajęciach, aktywność w dyskusji, lektura polecanych materiałów.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach. Esej końcowy.

Na ocenę 2: student nie posiada kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 3: student posiada kilka kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 4: student posiada znakomitą większość kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 5: student opanował w wysokim stopniu wszystkie kompetencje wymienionych w efektach kształcenia (oraz potrafi wzbogacić je o własne twórcze zastosowanie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)