Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WSE-SO-SL] Semestr zimowy 2020/21
Seminarium licencjackie, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WSE-SO-SL]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Olga Kotowska-Wójcik
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2007.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań 2001.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2005.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich. Warszawa 2005.

Pozostałe pozycje literatury w uzgodnieniu z promotorem, adekwatnie do tematu pracy dyplomowej.

Zakres tematów:

Dyskusja grupowa oraz indywidualna z promotorem nad zainteresowaniami naukowymi studentów;

Proces precyzowania obszaru badawczego, który zostanie podjęty i zrealizowany w przyszłej pracy licencjackiej;

Opracowanie koncepcji pracy, w tym planu pracy oraz kolejności podejmowanych czynności, w tym jeśli takie są - planowanych badań;

Wybór i wskazanie literatury z zakresu podejmowanej tematyki badawczej;

Systematyczne prezentowanie w czasie spotkań na seminarium efektów w pisaniu pracy;

Krytyczne omawianie poszczególnych rozdziałów prac.

PUNKTY ECTS: 3

Seminarium - 30 godz.

Przygotowanie pracy - 60 godz.

Suma godzin: [90 / 30 (25) = 3]

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia prowadzone w formie pracy zdalnej z wykorzystaniem narzędzi i technik dostępnych w ramach usług Office 365, Ms Teams oraz platformy moodle.

zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem:

elementów wykładu

pracy projektowej

pracy z tekstem

analizy źródeł

metod i technik pracy grupowej.

Sposobem weryfikacji osiągnięć Studentów jest krytyczna analiza przedstawionych fragmentów, a w efekcie końcowym całości pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega regularność i systematyczność wywiązywania się z nałożonych obowiązków i zadań.

Do końca października należy przedstawić temat, plan i zarys pierwszego rozdziału pracy.

Do końca grudnia powinien być gotowy i zaakceptowany pierwszy rozdział pracy.

Całość pracy, powinna być zaakceptowana do końca kwietnia.

Do końca semestru powinna zostać przedstawiona do oceny całość pracy licencjackiej.

Tylko przedstawienie całej pracy i uzyskanie akceptacji jej formy i treści pozwala na pozytywne zaliczenie seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)