Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poradnictwo [WSE-PS-P] Semestr zimowy 2020/21
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poradnictwo [WSE-PS-P]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Jolanta Łodzińska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac34395a38b17416eb7c049ede14d742b%40thread.tacv2/conversations?groupId=01f463b0-7b8f-4f41-acc2-c557ea7e9668&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jakoniuk-Diallo A., Kubiak H., O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, Difin, Warszawa 2010.

2. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

3. Pomoc-wsparcie-poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red.) M. Piorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Poradnictwo zawodowe dla osób szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, (red.) Kukla D., Bednarczyk Ł., Difin, Warszawa 2010.

2. Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, (red.) D. Kukla, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

3. Aouil B., Poradnictwo i wsparcie psychologiczne online, w: Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, (red.) M. Piorunek, Toruń 2011.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki poradnictwa. Podstawowe pojęcia z zakresu poradnictwa.

2. Stereotypy utrudniające wykonywanie zadań z zakresu poradnictwa.

3. Kompetencje zawodowe pracownika, cechy doradcy, metody działania poradniczego.

4. Zadania polskich instytucji wsparcia społecznego.

5. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w sytuacji poradniczej.

6. Diagnoza a model poradnictwa. Rola asertywności w relacji pracownik socjalny - klient pomocy społecznej.

7. Podstawowe zasady i dylematy etyczne w poradnictwie.

8. Konflikty społeczne i i ich skutki.

9. Czynniki stresogenne utrudniające relacje interpersonalne.

10. Syndrom wypalenia zawodowego pracownika socjalnego.

11. Poradnictwo skierowane do osób starszych.

12. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - metody i techniki.

13. Poradnictwo skierowane do osób doświadczających przemocy.

14. Poradnictwo skierowane do osób z niepełnosprawnością.

15. Repetytorium, zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów w toku zajęć będzie prowadzona permanentnie poprzez ocenę przygotowania studenta do zajęć. Ocena formująca z toku zajęć będzie wynikała z zaangażowania studenta w zajęcia i poziomu przygotowania oraz udzielenia odpowiedzi ustnej.

Na ocenę końcową z wykładów składa się ocena z aktywnego udziału i przygotowania do zajęć - 20%, obecność - 20%, ocena z prezentacji 60%.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Uwagi:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)