Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poradnictwo [WSE-PS-P] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poradnictwo [WSE-PS-P]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Łodzińska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac80aefe738674ea08eba20f267bd1cf9%40thread.tacv2/conversations?groupId=c3ebb09b-e0eb-48f3-96d9-d43c13d7baf6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jakoniuk-Diallo A., Kubiak H., O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, Difin, Warszawa 2010.

2. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

3. Pomoc-wsparcie-poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red.) M. Piorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Poradnictwo zawodowe dla osób szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, (red.) Kukla D., Bednarczyk Ł., Difin, Warszawa 2010.

2. Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, (red.) D. Kukla, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

1. Poradnictwo; rodzaje i typy poradnictwa, etapy procesu poradnianego.

2. Poradnictwo specjalistyczne w pomocy społecznej.

3. Klient pomocy społecznej jako podmiot działania w poradnictwie.

4. Poradnictwo jako interakcja międzyosobowa.

5. Poradnictwo jako działalność zorganizowana.

6. Konstrukcja i przekazanie porady w ramach poradnictwa socjalnego

7. Poradnictwo dla osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin.

8. Poradnictwo zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych.

9. Poradnictwo dla osób wykluczonych ze względu na pochodzenie, wyznanie, przekonania.

10. Poradnictwo dla cudzoziemców.

11. Poradnictwo dla osób starszych.

12. Poradnictwo dla osób z syndromem DDA.

13. Poradnictwo a rodzina dysfunkcyjna.

14. Poradnictwo a bezdomni, rola streetworkerów.

15. Poradnictwo dla rodzin, których bliscy zostali zwerbowani przez sekty.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów w toku ćwiczeń będzie prowadzona permanentnie poprzez ocenę przygotowania studenta do zajęć. Ocena formująca z toku ćwiczeń będzie wynikała z zaangażowania studenta w zajęcia i poziomu przygotowania oraz wykonanie i omówienie prezentacji.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się ocena z aktywnego udziału i przygotowania do zajęć - 20%, obecność - 20%, ocena z przygotowanej prezentacji- 60%.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Uwagi:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)