Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parlament Europejski- podstawy prawne i praktyka [WSE-OG-EU-PEU] Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Parlament Europejski- podstawy prawne i praktyka [WSE-OG-EU-PEU]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Burgoński
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1bd5771ce62841c1b4ff63469ab21748%40thread.tacv2/conversations?groupId=8de70da7-28a5-4da9-9c08-45ba70f3bfc3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Obowiązkowa:

1) Ariadna Ripoll Servent, The European Parliament, Red Globe Press, Macmillan International, 2018

2) Krzysztof Zuba, Błażej Choroś (red.), Parlament Europejski w strukturze instytucjonalnej i politycznej Unii Europejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2019

3) Józef Fiszer (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011

4) Agnieszka Nitszke, Janusz Józef Węc (red.), Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego, Kraków 2019

5) Jan Barcz, Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej, Warszawa 2020

Uzupełniająca:

1) Erik Akse (red.), How the EU institutions work. Your handbook and guide to EU decision-making, John Harper Publishing, 2020

2) Alan Hardacre (red.), How to work with the EU institutions. A practical guide to successful public affairs in the EU, John Harper Publishing, 2020

3) Nikoleta Yordanova, Organising the European Parliament, ECPR, 2013

Link do materiałów ćwiczeniowych na platformie Moodle:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16894

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

1) Struktura wewnętrzna PE

2) Aparat administracyjny PE

3) Eurodeputowany i jego biuro

4) Selekcja kandydatów. Reelekcja.

5) Socjalizacja eurodeputowanych w PE

6) Grupy polityczne i partyjne delegacje narodowe

7) Wybory do PE

8) Alokacja miejsc w PE

9) Legislacyjna funkcja PE

10) Nielegislacyjne funkcje PE

11) Posiedzenia plenarne. Spójność głosowań. Koalicje

12) Rola komisji

13) Lobbying, reprezentacja interesów

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca

- metoda konwersacyjna

- burza mózgów

- symulacja

- referat z prezentacją

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane podczas zaliczenia końcowego.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą:

- treść i sposób przekazania treści podczas wygłaszanego referatu

- udział w dyskusji podczas zajęć

- wykonywanie zleconych zadań domowych

- wiedza w zakresie zagadnień omawianych na zajęciach

W przypadku referatu i aktywności podczas zajęć oceniane będą: treść, logiczność, język, pomysłowość, zaangażowanie.

Oceny referatu i aktywności podczas zajęć dokona prowadzący na zakończenie każdych zajęć.

Wiedza w zakresie omawianych zagadnień będzie sprawdzona podczas zaliczenia końcowego na ostatnich zajęciach. Zaliczenie końcowe będzie w trybie zdalnym.

Uwagi:

wykład ogólnouniwersytecki

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Link do zespołu "Parlament Europejski" w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1bd5771ce62841c1b4ff63469ab21748%40thread.tacv2/conversations?groupId=8de70da7-28a5-4da9-9c08-45ba70f3bfc3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)