Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań medioznawczych [WT-DKS-P-MBM] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań medioznawczych [WT-DKS-P-MBM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Kolokwium końcowe
Prowadzący: Marta Jarosz
Strona domowa grupy: https://www.facebook.com/Dr-Marta-Jarosz-104152304567995
Literatura:

M. Lisowska-Magdziarz: Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

I. Hoffmani D. Kępa-Figura (red.): Problemy i metody badań nad mediami (Współczesne Media t. II), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019.

Praca zbiorowa pod redakcją A. Szymańskiej, Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz i Agnieszki Hess: Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Wydawca: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 2018.

W. Pisarek (red.): Słownik terminologii medialnej, Universitas, Kraków 2006.

T. Gackowski: Metodologie badań medioznawczych, Aspra.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia za zakresu metodologii badań mediów.

2. Cele i kierunki badań mediów.

3. Najważniejsze składowe procesu badawczego: cel, hipoteza, dobór materiału.

4. Narzędzia w procesie badawczym.

5. Badania jakościowe a badania ilościowe.

6. Dyskurs medialny jako przedmiot badań.

7. Podstawy mediolingwistyki.

8. Podstawy analizy tekstów dziennikarskich.

9. Badanie wielomodalnych przekazów w mediach.

10. Badania Internetu.

11. Podstawy badań reklamy.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny i konwersatoryjny,

- studium przypadku,

- lektura,

- ćwiczenia praktyczne,

- praca zespołowa i indywidualna,

- refleksja własna.

Weryfikacja efektów kształcenia: kolokwium końcowe - TEST WYBORU.

Metody i kryteria oceniania:

- Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe - lista obecności jest sprawdzana elektronicznie, student ma prawo do 3 nieusprawiedliwionych nieobecności.

- Ocenie podlega aktywne uczestnictwo w zajęciach (wykonywanie zlecanych na bieżąco zadań - student gromadzi "plusy", odpowiadając na pytania stawiane przez prowadzącego w trakcie zajęć oraz przedstawiając rezultaty zadawanych prac) oraz wynik testu przeprowadzanego na przedostatnich zajęciach w cyklu spotkań.

Uwagi:

dr M. Jarosz

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)