Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań medioznawczych [WT-DKS-P-MBM] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań medioznawczych [WT-DKS-P-MBM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Kolokwium końcowe
Prowadzący: Mateusz Kot
Strona domowa grupy: http://cpf7249
Literatura:

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, wyd. PWN, Warszawa 2015.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, wyd. PWN, Warszawa 2006.

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, wyd. PWN, Warszawa 2013.

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych – metody jakościowe, ilościowe i mieszane, wyd. UJ, Kraków 2013.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową – poradnik dla humanistów, wyd. UW, Warszawa 2007.

Fick U., Projektowanie badania jakościowego, wyd. PWN, Warszawa 2012.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, wyd. PWN, Warszawa 2015.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, wyd. PWN, Warszawa 2012.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, wyd. Impuls, Kraków 2007.

Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, wyd. PWN, Warszawa 2013.

Wimmer R. D., J. R. Dominick, Mass media metody badań, wyd. UJ, Kraków 2008.

Zakres tematów:

Studenci zapoznają się z obecnie obowiązującym podziałem nauk i dyscyplin w Polsce, poznają także interdyscyplinarny charakter badań medioznawczych. Zapoznają się z wybranymi metodami jakościowymi i ilościowymi. Dowiedzą się jakie są etyczne aspekty badań. Poznają badawczy charakter pracy dyplomowej oraz wymogów formalnych związanych z napisaniem pracy - np. przypisów i bibliografii. Poznają także zastosowanie cyfrowego menadżera bibliografii - Citavi.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

W trakcie zajęć studenci będą zdobywać wiedzę w formie praktycznych warsztatów z częścią wykładową. Dodatkowo przewiduje się zadawanie lektur, których przeczytanie będzie weryfikowane za pomocą testów wiedzy. Studenci będą uczestniczyć także w warsztatowej formie zdobywania wiedzy, a także będą przygotowywać teoretyczne założenia badań. Na zajęciach będzie także przeznaczony czas na praktyczne wykorzystanie wiedzy i prowadzenie badań przez studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w formie online. Studenci są zobowiązani do dołączenia do grupy na MS Teams (kod grupy: cpf7249). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i weryfikować listą obecności. W trakcie semestru dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności. W trakcie semestru możliwe są testy weryfikujące wiedzę studenta z uprzednio przerobionego materiału lub zadanych lektur. Zaliczenie przedmiotu możliwe jest tylko przy posiadaniu wymaganej obecności, przygotowaniu pracy semestralnej polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania w uprzednio określonych grupach oraz zaliczenia semestralnego testu z wiedzy teoretycznej.

Uwagi:

dr M. Kot

Zajęcia odbywają się w formie online (kod grupy: cpf7249).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)