Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań medioznawczych [WT-DKS-P-MBM] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań medioznawczych [WT-DKS-P-MBM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Kolokwium końcowe
Prowadzący: Małgorzata Laskowska
Literatura:

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, wyd. PWN, Warszawa 2015.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, wyd. PWN, Warszawa 2006.

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, wyd. PWN, Warszawa 2013.

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych – metody jakościowe, ilościowe i mieszane, wyd. UJ, Kraków 2013.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową – poradnik dla humanistów, wyd. UW, Warszawa 2007.

Fick U., Projektowanie badania jakościowego, wyd. PWN, Warszawa 2012.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, wyd. PWN, Warszawa 2015.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, wyd. PWN, Warszawa 2012.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, wyd. Impuls, Kraków 2007.

Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, wyd. PWN, Warszawa 2013.

Wimmer R. D., J. R. Dominick, Mass media metody badań, wyd. UJ, Kraków 2008.

Zakres tematów:

Metodologia badań medioznawczych WT-DKS-P-MBM - kod dostępu: yqzabus

1. Nauki o komunikacji społecznej i mediach

2. Specyfika pracy naukowej

3. Temat, tytuł, problem badawczy

4. Struktura pracy dyplomowej

5. Błędy popełniane w pracy dyplomowej

6. Znaczenie literatury przedmiotu

7-8. Etapy badawcze, proces badawczy (2X)

9-10. Rodzaje badań, metod badawczych jakościowych i ilościowych (2X)

11. Techniki badawcze.

12. Przypisy, bibliografia

13. Wstęp, zakończenie pracy, formułowanie wniosków.

14. Podsumowanie i powtórzenie materiału

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Praca z tekstem naukowym, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda, problemowa, wykład, dyskusja, analiza treści, prezentacje multimedialne.

Metody i kryteria oceniania:

Do uzyskania pozytywnej oceny końcowej wymagane są:

- obecność na zajęciach (3 nieobecności dopuszczalne),

- oceny uzyskane w czasie zajęć semestralnych,

- ocena z projektu końcowego,

- aktywność na zajęciach.

Uwagi:

prof. UKSW dr hab. M. Laskowska - kod dostępu: yqzabus

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)