Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie - socjologia [WSE-R-SO-SD] Semestr zimowy 2020/21
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium doktoranckie - socjologia [WSE-R-SO-SD]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Maria Sroczyńska
Literatura:

1.Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

2.Nowe perspektywy teorii socjologicznej, red. A. Manterys i J. Mucha, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2009.

3.Silvernan D.,Interpretacja danych jakościowych,

4.Silverman D.,Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5.Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

6.Współczesne teorie socjologiczne,t.1 i 2, wybór i opracowanie: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Zakres tematów:

1.Problematyka pracy a formułowanie tematów (casus doktorantów).

2. Struktura dysertacji doktorskiej (podział treści - "klasyczny" i "zindywidualizowany")

3.Wybór teorii socjologicznych - ukazanie ich implikacji metodologicznych.

4.Strategie badawcze - metoda, techniki i narzędzia badawcze (kontekst badań własnych)

5.Zaprezentowanie i obronienie własnego modelu badawczego w kontekście wybranej problematyki.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1.Dyskusja nad tematami prac, w kontekście implikacji teoretycznych i empirycznych (praca w zespole)

2.Samodzielna praca na tekstach źródłowych w kontekście przygotowania dalszych części pracy

3.Prezentacja modelu badawczego.

4.Przygotowanie narzędzia/narzędzi badawczych.

5.Złożenie artykułu do wydawnictwa z listy MNiSW

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria ogólne:

-przygotowanie koncepcji pracy i modelu badawczego; napisanie jednego rozdziału - do 60%

-uczestnictwo w konferencji międzynarodowej, krajowej lub lokalnej - do 20%

-opublikowanie/złożenie artykułu do wydawnictwa z listy MNiSW - do 20%

Na ocenę bardzo dobrą, doktorant powinien umieć zaprezentować koncepcję pracy i model badawczy, mieć napisany pierwszy rozdział; powinien wystąpić na co najmniej jednej konferencji ogólnopolskiej/ międzynarodowej i opublikować co najmniej jeden artykuł w wydawnictwie z listy MNiSW

Na ocenę dobrą, doktorant powinien umieć zaprezentować koncepcję pracy i model badawczy, być w trakcie przygotowania pierwszego rozdziału pracy, powinien wystąpić na co najmniej jednej konferencji lokalnej i złożyć co najmniej jeden artykuł w wydawnictwie z listy MNiSW.

Na ocenę dostateczną, doktorant powinien wykazać się samodzielną aktywnością w kontekście przygotowania koncepcji pracy oraz uczestniczyć w co najmniej jednej konferencji naukowej.

Uwagi:

dr hab. Maria Sroczyńska, prof. uczelni

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)