Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie - socjologia [WSE-R-SO-SD] Semestr letni 2020/21
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium doktoranckie - socjologia [WSE-R-SO-SD]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Maria Sroczyńska
Literatura:

1.Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

2.Nowe perspektywy teorii socjologicznej, red. A. Manterys i J. Mucha, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2009.

3.Silvernan D.,Interpretacja danych jakościowych,

4.Silverman D.,Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5.Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

6.Współczesne teorie socjologiczne,t.1 i 2, wybór i opracowanie: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Zakres tematów:

1.Korekta doboru teorii socjologicznych - ukazanie ich implikacji metodologicznych, w kontekście badań własnych doktorantów.

2.Skonsultowanie kolejnych rozdziałów prac i narzędzi badawczych.

3.Przygotowanie prezentacji wyników badań prowadzonych przez doktorantów.

4.Wskazania dotyczące dalszych analiz materiałów źródłowych - dyskusja w zespole, w ramach Katedry Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1.Dyskusja nad kwestiami metodologicznymi na bazie zaakceptowanych tematów.

2.Samodzielna praca na źródłach zastanych, w kontekście przygotowania dalszych rozdziałów - weryfikacja przez promotora.

3.Zatwierdzenie narzędzia/ narzędzi badawczych.

4.Zreferowanie wstępnych wyników badań w ramach problematyki prac doktorskich.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria ogólne:

-napisanie drugiego rozdziału pracy - do 40%

-przygotowanie narzędzia/narzędzi badawczych; przeprowadzenie badań pilotażowych - do 30%

-wstępna analiza wyników badania- do 30%

Na ocenę bardzo dobrą, doktorant powinien mieć napisany drugi rozdział pracy, przeprowadzone badania pilotażowe i wstępną analizę ich rezultatów.

Na ocenę dobrą, doktorant powinien być w trakcie przygotowania drugiego rozdziału pracy, powinien mieć przeprowadzone badania pilotażowe.

Na ocenę dostateczną, doktorant powinien mieć przygotowany pierwszy rozdział pracy oraz podstawową koncepcję modelu badawczego.

Uwagi:

dr hab. Maria Sroczyńska, prof. uczelni

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)