Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia życia publicznego WSE-SO-SŻP
Semestr letni 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Socjologia życia publicznego WSE-SO-SŻP
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21_L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 33
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Choczyński
Literatura:

Baranowski M. (2014) (red.), Demokracja i rola obywatela. O napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A. (2010), (red.), Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Goffman E. (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, (tł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak), Wydawnictwo KR, Warszawa.

Goffman E. (2006), Rytuał interakcyjny, (tł. A. Szulżycka), PWN, Warszawa.

Goffman E. (2008), Zachowanie w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń, (tł. O. Siara), PWN, Warszawa.

Goffman E. (2010), Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, (tł. S. Burdziej), Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.

Goffman E. (2011), Relacje w przestrzeni publicznej. Mikrostudia porządku publicznego, (tł. O. Siara), PWN, Warszawa.

Habermas J. (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej (tł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Possenti V. (2005), Religia i życie publiczne. Chrześcijaństwo w dobie ponowożytnej, (tł. T. Żeleźnik), Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza:

EW_03, EW_04 - test pisemny

Umiejętności:

EU_03 - metoda panelowa

EU_04 - burza mózgów

EU_08 - mapa mentalna

EU_12 - konwersacja krytyczna, praca w grupach

Kompetencje społeczne:

EK_04 - long life learning

Metody i kryteria oceniania:

50% trzy testy na koniec każdej partii zajęć

35% prezentacja tematyczna

10% aktywność na zajęciach

5% obecność

Na poszczególne zajęcia uczestnicy konwersatorium przygotowują wyznaczone teksty (podane w kolejności, w wykazie literatury). Teksty udostępnione są na platformie Moodle. Na podstawie materiału przedstawianego na zajęciach oraz przeczytanych tekstów studenci pracują w grupach nad postawionymi problemami. Praca na zajęciach prowadzona metodą: dyskusji panelowej, metody ćwiczeniowej opartej na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, prezentacji, klasycznej metody problemowej, metoda wykładu konwersatoryjnego. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się możliwość 2 nieobecności. Praca na zajęciach jest oceniana.

na każde konwersatorium czytamy zadane lektury w kolejności podanej w sylabusie;

=> na początku zajęć wyznaczane są grupy (max. 2-osobowe), które wygłaszają prezentację opartą na konkretnych tekstach (0-5 pkt.), każda grupa musi zaprezentować się co najmniej raz (!)

=> po prezentacji grupa będzie proszona o przeprowadzenie dyskusji nad zagadnieniami podjętymi w tekście (0-5 pkt);

=> na zajęciach podsumowujących każdą partię tekstów przeprowadzone zostaną ustne kolokwia ze znajomości lektur (4 + 3 + 3 pkt), z całości kolokwiów można będzie zatem uzyskać 10 pkt.;

=> z całości zajęć będzie można uzyskać max. 20 pkt. (!) ;

=> przewidziane są bonusy za aktywność, komplet obecności, itp.;

=> możliwość popraw, jeszcze przed sesją, możliwość usprawiedliwiania nieobecności.

Skala punktowa ocen:

bdb 18 - 20

db+ 17 – 17,5

db 15 – 16,5

dst+ 14 – 14,5

dst 12 – 13,5

ndst < 12

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.