Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych [WSE-BW-BSL] Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych [WSE-BW-BSL]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 48
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Kęsik
Literatura:

Fehler Włodzimierz (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Arte, Warszawa 2009.

Fehler Włodzimierz (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Arte, Warszawa 2010.

Leszczyński Marek i in. (red.), Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary, Difin, Warszawa 2013.

Zakres tematów:

1. Samorząd terytorialny w Polsce. Informacje ogólne

2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce

3. Europejskie modele samorządu terytorialnego | Struktura organizacyjna gminy (cz. 1)

4. Struktura organizacyjna gminy (cz. 2)

5. Struktura organizacyjna gminy (cz. 3)

6. Struktura organizacyjna powiatu

7. Miasto na prawach powiatu

8. Struktura organizacyjna województwa samorządowego

9. Sesja Rady Miasta - film

10. Podstawy prawne, formy i zadania podmiotów uczestniczących w ochronie osób i mienia

11. Zarządzanie kryzysowe na poziomie lokalnym

12. Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej

13. Ochrona przeciwpożarowa

14. Straże gminne (miejskie)

15. Test końcowy

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Moodle, Ms-Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w formie wykładu prowadzone w e-learningu poprzez platformę MS-Teams oraz Moodle. Zajęcia prowadzone na żywo poprzez MS-Teams. Test końcowy, dotyczący całości zagadnień omawianych w ramach e-learningu, odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)