Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt / tutoring [WSE-EU-PT] Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Projekt / tutoring [WSE-EU-PT]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 4
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tadeusz Kamiński
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a40f5c27b83234100aab8e2f6c169229c%40thread.tacv2/conversations?groupId=6e735a3d-a24c-425d-a61d-001df9717701&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2008.

Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013.

Pawłuszko T., Wstęp do metodologii badań politologicznych, Częstochowa 2013, online: https://ptg.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/Pawluszko_Tomasz_Wstep_do_metodologii_nauk_politycznych.pdf

Zakres tematów:

1. Rozpoznanie wiedzy i umiejętności uczestników zajęć (sprawdzenie ocen z przedmiotów przygotowujących, test, rozmowa). Zajęcia w grupie.

2. Przydział tematów, planowanie badań (finalnym efektem pracy studenta powinien być artykuł naukowy). Zajęcia w grupie.

3. Tutoring – planowanie badań c.d. Zajęcia indywidualne.

4. Tutoring – kontrola przebiegu badań c.d. Zajęcia indywidualne.

5. Prezentacja cząstkowych wyników badań, dyskusja. Zajęcia w grupie.

6. Tutoring – kontrola przebiegu badań c.d. Zajęcia indywidualne.

7. Podsumowanie prac nad artykułem. Zajęcia indywidualne.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Mini-wykłady wprowadzające

Dyskusje grupowe

Konsultacje indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

2. Każdy student jest zobowiązany do przygotowania tekstu spełniającego standardy artykułu naukowego na temat ustalony wspólnie z prowadzącym zajęcia:

- we wstępie konieczne jest określenie problemu badawczego i zastosowanych metod badawczych

- artykuł musi być ustrukturyzowany odpowiednio do tematu

- objętość tekstu: 12-15 stron znormalizowanych (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5., marginesy standardowe 2,5 cm)

- przypisy dolne, sporządzone zgodnie z regułami

- bibliografia sporządzona zgodnie z regułami

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)