Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Państwo narodowe w XXI wieku - przyszłość i wyzwania [WSE-BW-PN] Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Państwo narodowe w XXI wieku - przyszłość i wyzwania [WSE-BW-PN]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sławomir Sowiński
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a678997fe7eec4cb4bc8e2a65de4df8c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=161e166d-88f2-41cf-be64-36566aaab168&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

J. Szacki, O narodzie i nacjonalizmie, w: Znak, nr 3/1997, s. 4 – 32.

S. Sowiński, Przyszłość państwa narodowego, „Przegląd Zachodni” nr 3/2005, s. 31 – 49.

J. Szacki, Tożsamość narodowa we współczesnej Europie, mps.

E. Gellner, Narody i nacjonalizm, PWN, Warszawa 1991.

B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozpowszechnianiu się nacjonalizmu, Znak, Kraków 1997.

M. Billig, Banalny nacjonalizm, Znak, Kraków 2008.

Ch. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości, w: K. Michalski (red.), Tożsamość w czasach zmiany, wyd. Znak, Kraków 1995, s. 9 – 21.

P. Ricouer, Pamięć zapomnienie historia, w: K. Michalski (red.), op. cit., s. 22- 44.

L. Kołakowski, O tożsamości zbiorowej, w: K. Michalski (red.), op. cit., s. 44 – 55.

E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, MUZA, Warszawa 2004.

S. Sowiński, Naród. Brakujące ogniwo, w: „Rzeczpospolita”, 31 stycznia 2012.

S. Sowiński, Przyszłość państwa narodowego, „Przegląd Zachodni” nr 3/2005, s. 31 – 49.

S. Sowiński, Europa narodów ale jakich, Naród w dyskusji o integracji Polski z Unią Europejską, w: Studia Europejskie, nr 1(21)2002, s. 9 – 31.

S. Sowiński Polski katolik patrzy na Unię Europejską, w: Rzeczpospolita, 8 sierpnia 2002 .

S. Sowiński Między kulturą a cywilizacją, Pojęcie kultury i cywilizacji w polskiej eurodebacie, w: Przegląd Europejski, nr 1(4) 2002, s. 192–20.

Zakres tematów:

Planowane jest podjęcie następujących zagadnień.

1. Współczesne państwo narodowe. Próba definicji.

------------------O tożsamościach narodowych -------------------------------------

2.Tożsamość jako społeczna kwestia XXI w.

3.Wokół współczesnych definicji pojęcia narodu.

4.Spór o długowieczność narodów. Naturaliści, mediewiści, moderniści.

(J. Szacki, E. Gellner).

5.Naród: etnos czy demos.

6.Naród jako „wspólnota wyobrażona” (B. Anderson).

7.Nacjonalizm i ideologie narodowe. (I. Berlin, J. Szacki)

---------------O suwerenności politycznej we współczesnym świecie-------------

8.Suwerenność formalna i materia

9.Wewnętrzna erozja (redefinicja) suwerenności państwa?

10.Zewnętrzni konkurenci suwerenności państwa narodowe. (Inne państwa? Organizacje międzynarodowe?, Korporacje?)

11.Suwerenność w Unii czy suwerenność Unii?

--------------Podsumowanie------------------------------------------------------------

12.Tezy o kryzysie (5) i przyszłości (2) państwa narodowego w XXI.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Podstawowe metody dydaktyczne

1. Tradycyjny wykład, ze względu na pandemię prowadzony zdalnie w programie MS TEAMS.

2. Samodzielna pisemna praca studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia wykładu.

• Napisanie krótkiej (3-4 strony) charakterystyki wybranego państwa narodowego we współczesnej Europie, nawiązującej do parametrów i cech charakterystycznych państwa narodowego omawianych na wykładzie.

• Zdanie rozmowy zaliczeniowej (w formie zdalnej), której częścią jest omówienie i uzasadnienie przygotowanej pracy pisemnej.

Uwagi:

do wyboru III rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)