Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opieka paliatywna i hospicyjna WSE-PS-OPiH
Semestr letni 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Opieka paliatywna i hospicyjna WSE-PS-OPiH
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21_L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Łodzińska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab5e3144f3bd24a2284598f19dfbcd87b%40thread.tacv2/conversations?groupId=5bf8eb85-a1cf-4ada-820e-2a49a83b7f6c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Bartko A., Pawlikowski J., Ewolucja opieki paliatywno-hospicyjnej: od terminalnie do prenatalnie chorych, "Archiwum Historii i filozofii medycyny" 2016, nr 79.

Kacperczyk A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Kucharska E. , Rola pracownika socjalnego w pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom, "Studia Socialia Cracoviensia 7 (2015) nr 2 (13).

Walden – Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej, PZWL, Warszawa 2004.

Zakres tematów:

1. Geneza i rozwój ruchu hospicyjnego.

2. Zagadnienia definicyjne dotyczące obszaru opieki paliatywnej i hospicyjnej.

3. Istota opieki paliatywnej.

4. Idea holizmu w opiece nad terminalnie chorym

5. Hanna Chrzanowska pionierka pielęgniarstwa społecznego.

6. Pokaz multimedialny.

7. Wybrane zagadnienia z opieki paliatywnej nad ludźmi w podeszłym wieku.

8. Komunikacja z pacjentem nieuleczalnie chorym.

9. Rola i zadania pracownika socjalnego w pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom.

10. Stres w pracy pracowników socjalnych opiekujących się chorymi terminalnie,

11. Problematyka wypalenia zawodowego.

12. Walka z bólem i cierpieniem.

13. Wsparcie rodzin przeżywających żałobę.

14. Potrzeby osób w stanie terminalnym.

15. Etyczny aspekt opieki nad osobą terminalnie chorą.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Konwersacja, pokazy audiowizualne, dyskusja mająca na celu wyciągnięcie logicznych i spójnych wniosków. Stawianie studentom pytań problemowych.

Zajęcia kończą zaliczeniem w postaci wykonanej prezentacji, wraz z podaniem źródeł oraz Bibliografii, 30-35 slajdów. Ponadto istotnym elementem jest aktywność Studenta na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.Na ocenę końcową z konwersatorium składa się ocena z aktywnego udziału i przygotowania do zajęć - 20%, obecność na konwersatorium - 20%, ocena z zaliczenia pisemnego - 60% .

Uwagi:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej na MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.