Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc rodzinie z dysfunkcjami [WSE-PS-PRzD] Semestr letni 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pomoc rodzinie z dysfunkcjami [WSE-PS-PRzD]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Justyna Kurtyka-Chałas
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7d7769f6b1544fe88a85c0ccff7b89db%40thread.tacv2/conversations?groupId=ff47f371-e81b-4049-9e53-00cef4ca7ea5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydanie II. Kraków: Wydawnictwo UJ, 1999.

2. G.Kaczmarek, B.Karlińska, A.Kruczek, I.Płatek,

M.Polak, M.Sobkowiak, Standard pracy socjalnej z osobą z

niepełnosprawnością i jej rodziną z uwzględnieniem

osób z zaburzeniami psychicznymi, Standrady w Pomocy.

3. I.Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną, Katowice, Wydawnictwo Naukowe: „Śląsk”, 2012

4. D.Ławniczak, M.Marszałkowska, B.Mierzejewska, D.Polczyk, L.Zeller

Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi.

5.A.M. Seweryńska. Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa 2004.

6. J.Żebrowski, (red.)Rodzina polska na przełomie wieków.Gdańsk 2001.

Zakres tematów:

1. Rodzina prawidłowo funkcjonująca

2. Rodzina dysfunkcyjna

3. Specyfika pracy z rodziną z problemem alkoholowym

4. Praca z rodziną przemocową

5. Specyfika pracy socjalnej z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne

6.Piecza zastępcza jako forma pomocy dziecku

7. Empowerment

8.Warsztaty dla rodziców jako forma pomocy dziecku i rodzinie

9.Metody terapeutyczne w pracy z rodziną

10.Metoda Skoncentrowana na Rozwiązaniach

11. Superwizja w pracy socjalnej

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład interaktywny

Dyskusje w grupie

Analiza przypadków (casów)

Przygotowanie prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są synchronicznie poprzez MSTeams

Kryteria oceny:

1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się 2 nieobecności)

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

3. Przygotowanie prezentacji w parach

4. Pozytywne zaliczenie testu końcowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)