Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy warsztatu dziennikarskiego [WH-KU-M-I-2-WarszDz] Semestr letni 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy warsztatu dziennikarskiego [WH-KU-M-I-2-WarszDz]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Laura Polkowska
Literatura:

UWAGA! Zestawy ćwiczeń potrzebnych na zajęcia będą umieszczane przed spotkaniami na platformie Moodle, aby umożliwić studentom wcześniejsze ich wydrukowanie.

Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006.

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2003.

J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Mosiołek-Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Gdańsk 2002.

Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

Zakres tematów:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad i z tekstami dziennikarskimi o charakterze informacyjnym (news, relacja, zapowiedź). Nabędą umiejętności językowego różnicowania materiałów publikowanych w mediach. Zostaną także zachęceni do analizy języka tekstów, z którymi spotykają się na co dzień w środkach masowego przekazu oraz kontaktach interpersonalnych. Będą podejmowali próby charakteryzowania tekstów właściwych dla różnych rodzajów mediów. Analiza tekstów wykorzystywanych w środkach masowego przekazu, której będą dokonywali, pozwoli im rozwinąć praktyczne umiejętności przygotowania materiału dziennikarskiego oraz uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika.

Ponadto słuchacze zapoznają się z metodami perswazji językowej. Ich uwaga zostanie skierowana w stronę zagadnień związanych z przemocą oraz infantylizacją w języku mediów, a także wulgarnością i potocznością.

Zapoznają się także z różnicami między stylem gazet poważnych a tzw. tabloidowych oraz zdobędą umiejętności tworzenia tekstów jednego i drugiego typu.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

UWAGA! Zajęcia odbywają się za pośrednictwem MS Teams. Link do spotkań:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9242da58932344439ea22257c4db5795%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=46e3e856-2a94-421f-b953-9cc1c87c5206&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Samodzielne pisanie tekstów podczas zajęć.

Wykonywanie ćwiczeń dostarczonych przez prowadzącego.

Analiza tekstów dziennikarskich.

Adiustacja tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Warunkiem uzyskania zaliczenia są:

- uczestnictwo w zajęciach (student ma prawo do trzech nieusprawiedliwionych nieobecności),

- aktywność na zajęciach,

- samodzielne wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć,

- zaliczenie pracy końcowej na ocenę pozytywną.

Każdą nadliczbową nieobecność należy zaliczyć, przygotowując samodzielnie krótki dziennikarski tekst informacyjny na dowolny temat lub tworząc / dopracowując któryś z tekstów tworzonych podczas zajęć.

Nie otrzyma zaliczenia przedmiotu osoba, która:

- dopuściła się plagiatu,

- nie pojawiła się na zajęciach przynajmniej 8 razy w semestrze,

- nie dopełniła innych obowiązków.

Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli:

- Nie ma podstawowej wiedzy na temat gatunków dziennikarskich

- Nie ma podstawowej wiedzy z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Nie zna norm z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowych praw autorskich

- Nie potrafi wyszukać informacji niezbędnych do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Nie potrafi ocenić dostępnych źródeł informacji pod względem wiarygodności

- Nie potrafi samodzielnie stworzyć i zredagować dziennikarskiego tekstu informacyjnego

- Nie potrafi efektywnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzonych zadań

- Nie potrafi w uporządkowany sposób określić etapów przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchii ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Nie korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

Student otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli:

- Ma dostateczną wiedzę na temat gatunków dziennikarskich

- Ma dostateczną wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Dostatecznie zna normy z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowe prawa autorskie

- Dostatecznie sprawnie potrafi wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Dostatecznie sprawnie potrafi ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności

- Dostatecznie sprawnie potrafi stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny

- Dostatecznie sprawnie potrafi współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania

- Dostatecznie sprawnie potrafi określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Dostatecznie sprawnie korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

Student otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli:

- Ma dobrą wiedzę na temat gatunków dziennikarskich

- Ma dobrą wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Dobrze zna normy z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowe prawa autorskie

- Potrafi sprawnie wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Potrafi sprawnie ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności

- Potrafi sprawnie stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny

- Potrafi sprawnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania

- Potrafi sprawnie określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Sprawnie korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

- Ma bardzo dobrą wiedzę na temat gatunków dziennikarskich

- Ma bardzo dobrą wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Bardzo dobrze zna normy z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowe prawa autorskie

- Potrafi bardzo sprawnie wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Potrafi bardzo sprawnie ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności

- Potrafi bardzo sprawnie stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny

- Potrafi bardzo sprawnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania

- Potrafi bardzo sprawnie określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Bardzo sprawnie korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)