Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Christian Ethics in Poland in the Second Half of the 20th Century [WF-FI-KOBYL-WM212] Semestr letni 2020/21
Wykład monograficzny, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Christian Ethics in Poland in the Second Half of the 20th Century [WF-FI-KOBYL-WM212]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Wykład monograficzny [WYK_MON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Andrzej Kobyliński
Literatura: (tylko po angielsku)

Duchliński Piotr, Kobyliński Andrzej, Podrez Ewa, Rozmarynowska Karolina, "Tadeusz Ślipko", Ignatianum University Press, Kraków 2019.

Hołda Miłosz, Jagiełło Jarosław, Pawliszyn Mirosław, Tarchała Andrzej, "Józef Tischner", Ignatianum University Press, Kraków 2019.

Kobyliński Andrzej, The Role of Solidarity in an Open Society, in: Europske kontexty interkulturnej komunikacie [Intercultural Communication in the European Context], eds. Peter Ivanic, Martin Hetenyi, Zvonko Taneski, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Nitra 2009, pp. 139-148.

Kobyliński Andrzej, Tischner and Metz: two Understandigs of Solidarity, in: Transformacia ludskej identity v strednej Europe po roku 1990 [Transformation of human Identity in Central Europe after 1990], ed. Helena Hrehovà, Trnavska univerzita v Trnave, Trnava 2009, pp. 45-51.

Kobyliński Andrzej, From Nihilism to Communism. In Search of the Philosophical Roots of Totalitarian Regimes, Acta Moralia Tyrnaviensia VI – Sociálno-etické idey v súčasnej ruskej filozofii v kontexte slovanského sveta, eds. H. Hrehová, P. Rusnák, Trnavska univerzita v Trnave, Trnava 2015, pp. 151-160.

Kobyliński Andrzej, Post-Communism, Liberalism and Solidarity in the Countries of Central and Eastern Europe after 1989, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 39(2018)4, pp. 105-113.

Moń Ryszard, Podrez Ewa., Ethics, in: A Companion to Polish Christian Philosophy of the 20th and 21st Centuries, eds. Piotr Mazur, Piotr Duchliński, Paweł Skrzydlewski, Ignatianum University Press, Kraków 2020, pp. 145-166.

Tischner Józef, The Spirit of Solidarity, trans. Marek B. Zaleski and Benjamin Fiore, Harper & Row Publishers, San Francisco 1984.

Weigel Georg, The Final Revolution. The Resistance Church and the Collapse of Communism, Oxford University Press, New York – Oxford 1992.

Wojtyła Karol, The Acting Person, trans. Adam Potocki, D. Reidel Publishing Company, Boston – London 1979.

Wojtyła Karol, Person and Community: Selected Essays, trans. Theresa Sandok, Peter Lang Press, New York 1993.

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

Topics

1. Philosophy in Poland after 1945

2. Main currents of Christian philosophy

3. Christian critique of Marxism

4. The specificity of Christian inspirations in ethics

5. Different models of Thomistic philosophy

6. Tadeusz Ślipko and his conception of ethics

7. The specificity of phenomenological ethics

8. From Max Scheler to Karol Wojtyła

9. Christian personalism and ethics

10. Moral aspects of the birth of Solidarity Movement in 1980

11. Solidarity as a philosophical category

12. Józef Tischner and the philosophy of drama

13. The philosophy of drama and the ethics of solidarity

14. The main dimensions of the ethics of solidarity

15. The role of solidarity in liberal democracy

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia: (tylko po angielsku)

Lecture method, guided discussion method. Online classes on the MS Teams platform

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment criteria:

• Attending classes

• Taking part in the discussions

• Submitting one essay on a chosen topic concerning Christian ethics in Poland in the second half of the twentieth century (6-8 pages)

Uwagi: (tylko po angielsku)

Online classes on the MS Teams platform. Link to on-line classes: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae9be9716377d4314997aef5df6aefee5%40thread.tacv2/conversations?groupId=9e224599-22c4-4829-a041-94206dfde442&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)