Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język hiszpański B1: semestr IV [C-JO-HB1-IV] Semestr letni 2020/21
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język hiszpański B1: semestr IV [C-JO-HB1-IV]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Antero Cano Dominguez
Literatura:

1. Prisma nivel intermedio B1+ B2 Fusión, Equipo Prisma, Madrid

2. Prisma de ejercicios B1+ B2 Fusión

3. Prisma del profesor B1+ B2 Fusión

Literatura uzupełniająca

1. Artykuły z prasy, z Internetu

2. Podręczny sownik polsko-hiszpański i hiszpanski-polski,

3. "Gramatyka Języka Hiszpańskiego" Małgorzata Cybulska - Janczew, Jacek Perlin,

4. "Spanish B Course Companion- OXFORD

5. Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami Taraszkiewicz M.,

Warszawa, PWN

Czasopisma:

FRECUENCIA- Revista de Didáctica. Español como Lengua Extranjera. Editorial

CAMBIO–Semanario decano de política,economía,cultura y sociedad

Zakres tematów:

1. Dawanie i udzielanie porad; wnioski i odpowiedzi formalne; opisywanie faktów i wyrażanie opinii;

2. Czas imperfecto de subjuntivo i następstwo czasów w indicativo i subjuntivo; formy odmienne i nieodmienne czasownika;

3. Słownictwo z zakresu hiszpańskiej służby zdrowia i prewencji zdrowotnej w podróży.

4. Opowiadanie szczegółowe oraz streszczanie cudzych relacji i opinii, wyrażanie zdziwienia, wątpliwości i obojętności oraz przekazywanie informacji i poleceń.

5. Mowa zależna i następstwo czasów;

6. Słownictwo z zakresu nowych środków komunikacji internetowej i ich zastosowania w nauczaniu; społeczno-kulturowe aspekty komunikacji, telefonicznej, korespondencyjnej, itp.

7. wyrażać hipotezę w przeszłości ; rozmawiać o pamięci historycznej Hiszpanii, wydarzeniach ubiegłego wieku.

8. Wyrażać możliwe i mało prawdopodobne warunki w teraźniejszości i przyszłości.

9. Wyrażać nierzeczywiste warunki w przeszłości. Emigracja hiszpańska w czasach wojny domowej.

10. Definiowanie i opisywanie, wyrażanie opinii i sądów; użycia strony biernej i czasowników ser, estar, haber.

11. Słownictwo związane ze sztuką hiszpańską i hispanoamerykańską.

12. Mówienie o pozorach i domniemaniach, porównywanie i ocenianie oraz opisywanie.

13. Stopniowanie przymiotników i wyrażenia ocenę i porównawcze; słownictwo z zakresu relacji rodzinnych i świąt; modele rodziny i relacje osobiste.

14. Wypowiadanie się o innych, wyrażanie akceptacji i dezaprobaty i różnych niuansów, a także podkreślanie aspektów najistotniejszych.

15. Przymiotniki opisujące charakter osób; znani artyści i osoby publiczne w Hiszpanii.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Studenci pracują wspólnie, w grupach, parach i indywidualnie realizując ćwiczenia i praktyki komunikacyjne i konwersując w języku obcym z nauczycielem i pozostałymi uczestnikami kursu.

Nauczyciel wyjaśniania zagadnienia językowych, komunikacyjnych i kulturowych, komentuje prace wykonywane i przedstawiane przez studentów.

W ramach pracy indywidualnej studenci realizują ćwiczenia z kluczem rozwiązań w celu opanowania różnych zagadnień gramatycznych oraz redagują teksty wypracowań, czytają teksty oraz oglądają materiały audiowizualne i je recenzują.

Praca odbywa się na podstawie materiałów wskazanych przez nauczyciela, a także informacji i materiałów, w tym audiowizualnych i internetowych, które studenci gromadzą samodzielnie w ramach zadawanych im zadań.

H1A_U10 , H1A_U07 , H1A_U08 H1A_U03 H1A_U01, H1A_U09 H1A_U03 H1A_U01, H1A_K01 H1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności.

Ocena prac domowych w formie ćwiczeń i wypracowań zadawanych na kolejne zajęcia.

Zaliczanie nieobecności na podstawie prac dodatkowych uzgadnianych z nauczycielem.

Dopuszczenie do egzaminu końcowego na podstawie oceny prac i kolokwiów cząstkowych.

Uwagi:

język hiszpański B1: semestr IV

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)