Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej WH-FPZ-KN-MetNaLitJe
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej WH-FPZ-KN-MetNaLitJe
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21_L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga niedziela (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Tupacz
Literatura:

Spis zalecanych lektur:

1. Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., Wiliam D., "Jak oceniać, aby uczyć", Warszawa 2006.

2. Chrząstowska B., "Lektura i poetyka", Warszawa 1987.

3. Fullan M., "Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji", Warszawa 2013.

4. Furgała M., "Przeżycie estetyczne Ingardena a odbiór sztuki literackiej w szkole" [w:] "Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna", Warszawa 2018.

5. Harari, "21 lekcji na XXI w.", tłum. M. Romanek, Kraków 2018.

6. Harmin M., "Jak motywować uczniów do nauki", Warszawa 2015.

7. Hattie J., "Widoczne uczenie się dla nauczycieli", przeł. Z. Janowska, Warszawa 2015.

8. Key E., "Stulecie dziecka", Warszawa 2017.

9. "Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością", red. M. Trysińska, K. Maciejak, Warszawa 2019.

10. "Kompetencje szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996", red. B. Chrząstowska.

11. Kwiatkowska-Ratajczak M., "Psychologiczne źródła wiedzy o uczniu", Poznań 2011.

12. Kwiatkowska-Ratajczak M., "Z perspektywy wartości o prozie dla dzieci i młodzieży", Poznań 1994.

13. Marzano R. J., "Sztuka i teoria skutecznego nauczania", przeł. A. Kasprzak, J. Czernik, A. Kurzemska, Warszawa 2012.

14. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa kształcenia ogólnego, język polski, IV etap edukacyjny (2012, 2018). Wybrane rozporządzenia ministerialne.

15. Nagajowa M., "ABC metodyki języka polskiego", Warszawa 1995.

16. Okoń W., "Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej", Warszawa 1995.

17. Sagor R., "Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć", Warszawa 2008.

18. Sterna D., "Uczę (się) w szkole", Warszawa 2014.

19. Sterna D., "W szkole jest OK. Ocenianie kształtujące w praktyce", Warszawa 2018.

20. Uryga Z., "Godziny polskiego: z zagadnień kształcenia literackiego", Kraków 1996.

Zakres tematów:

Celem ćwiczeń jest przygotowanie studentów filologii polskiej (studia drugiego stopnia), którzy kończą specjalność nauczycielską do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Semestr letni:

14.02.2021 r.: Kryteria oceny rozprawki problemowej.

28.02.2021 r.: Sprawdzanie przykładowych rozprawek problemowych w oparciu o kryteria CKE.

14.03.2021 r.: Kryteria oceny interpretacji utworu poetyckiego (teoria i praktyka); Jak ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem?

28.03.2021 r.: Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej (teoria i praktyka); Zagadnienia językowe na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

18.04.2021 r.: Kryteria oceny interpretacji porównawczej (teoria i praktyka); Najczęściej popełniane przez maturzystów błędy w pracach, a wpływające na niepoprawne stosowanie kryteriów oceny przez nauczycieli.

09.05.2021 r.: Tworzenie zadań edukacyjnych z wykorzystaniem TIK.

23.05.2021 r.: Program innowacyjny i nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela polonisty we współczesnej szkole ponadpodstawowej.

13.06.2021 r.: Strategie oceniania kształtującego - podsumowanie wspólnej pracy.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Bieżąca praca; prezentacja autorskiego konspektu w czasie zajęć (MS TEAMS); egzamin końcowy w formie testu.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena będzie uwzględniała:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczam dwie nieobecności).

2. Aktywność na zajęciach i wykazanie się znajomością zalecanej bibliografii.

3. Opracowanie konspektu (zgodnie z wzorem przedstawionym przez prowadzącego) i przedstawienie za zajęciach własnej koncepcji lekcji języka polskiego na poziomie szkoły średniej, uwzględniającej poznane techniki edukacyjne.

4. Egzamin pisemny (test wiedzy).

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym będą prowadzone za pośrednictwem MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a985a7b703d9a41fc874807e2db8ad88a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3ddd2755-e91a-4e73-a9d6-0a8046ae3d9a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Materiały ćwiczeniowe i edukacyjne będą zamieszczanie w plikach na MS TEAMS oraz na platformie Moodle UKSW:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=17948

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.