Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia [WNHS-ODKS-EKOLOGIAć] Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ekologia [WNHS-ODKS-EKOLOGIAć]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabella Olejniczak
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a390841058dc744798452fa0562b00ea4%40thread.tacv2/conversations?groupId=0c0e501f-dabc-4388-afec-2deb9e43596b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Krebs C. 1996 Ekologia, PWN, 735pp.

Weiner J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 609 pp.

Zakres tematów:

Zakres tematów: 1.Zajęcia wprowadzające

- informacja o sposobie przebiegu zajęć

- podział na zespoły ćwiczeniowe

- przygotowanie przez zespoły ćwiczeniowe doświadczeń laboratoryjnych

- wybór tematów problemowych do prezentacji przez poszczególne zespoły ćwiczeniowe

2. Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie organizmów

- prezentacja przez poszczególne zespoły ćwiczeniowe wybranych tematów dotyczących czynników abiotycznych i biotycznych decydujących o rozmieszczeniu organizmów

- obserwacja, pomiary i opis roślin doświadczalnych w uprawie hydroponicznej

3. Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie organizmów – podsumowanie

- obserwacja, pomiary i opis roślin doświadczalnych w uprawie hydroponicznej

- analiza zebranego materiału

- dyskusja

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonego doświadczenia hydroponicznego

4. Wybiórczość siedliskowa

- obserwacja zachowania się dżdżownic w różnych warunkach wilgotnościowych

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonego doświadczenia

5. Adaptacje organizmów do warunków środowiskowych

6. Relacje między organizmami, drapieżca-ofiara

- modelowe doświadczenia z hipotetycznymi układami drapieżca-ofiara

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

7. Relacje między organizmami, allelopatia

- doświadczenie z dwoma gatunkami roślin – założenie doświadczenia

8. Relacje między organizmami, allelopatia

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań

9. Relacje między organizmami, roślinożerca-roślina

- wybiórczość pokarmowa na przykładzie wybranych gatunków owadów roślinożernych

- omówienie wyników doświadczeń

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

10. Tempo przyrostu populacji

- modelowe doświadczenia z hipotetycznymi populacjami

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

11. Relacje między osobnikami należącymi do tego samego gatunku

- pomiary ślimaków z rodzaju Achatina hodowanych w rożnych wariantach doświadczalnych: a) w warunkach ograniczonego dostępu do pokarmu, b) w warunkach przegęszczenia

- analiza danych dotyczących rozwoju piskląt mew w a) warunkach ograniczonego dostępu pokarmu, b) w warunkach przegęszczenia

- porównanie i omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

12. Zespoły organizmów

- wskaźniki biocenotyczne:

- bogactwo gatunkowe i różnorodność zespołów organizmów na przykładzie zespołów mew

- podobieństwo zespołów organizmów na przykładzie zespołów mew

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań

13. Tempo rozkładu materii organicznej, znaczenie destruentów

- analiza tempa rozkładu ściółki trawiastej, wyłożonej na glebie i nad glebą – porównanie masy ściółki przed i po zakończeniu doświadczenia

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonego doświadczenia

14. Monitoring, korytarze ekologiczne – zajęcia terenowe

15. Podsumowanie i zaliczenie zajęć

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Podczas prowadzenia zajęć wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:

- metody praktyczne- ćwiczeniowe – obserwacje i prowadzenie własnych doświadczeń

- metoda stolików eksperckich – studenci planują, i omawiają prowadzone przez siebie doświadczenia w zespołach ćwiczeniowych

- metoda projektu – zespoły ćwiczeniowe prowadzą swoje doświadczenia w ciągu całego semestru. Praca nad projektem składa się z kilku etapów: 1) planowanie doświadczenia, 2) założenie doświadczenia, 3) zbieranie danych, 4) opracowanie i analiza danych, 5) prezentacja i dyskusja wyników

Metody i kryteria oceniania:

- ćwiczenia praktyczne

- prezentacje ustne

- sprawozdania w formie krótkich doniesień badawczych

Kryteria oceniania:

- na ocenę 2 (ndst.) nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyniki swoich badań

- na ocenę 3 (dst.) potrafi w sposób podstawowy zaprezentować wyniki swoich badań

- na ocenę 4 (db) potrafi zanalizować, przedstawić i wyniki swoich badań

- na ocenę 5 (bdb.) potrafi zanalizować, przedstawić, dyskutować i porównywać swoje wyniki z danymi literaturowymi oraz zaproponować własne wyjaśnienie tych wyników

Uwagi:

Moduł 3. Wprowadzenie do ekologii i ochrony środowiska (zajęcia dla 1 roku)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)