Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka [WM-MA-N-S2-E4-KJ] Semestr letni 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kultura języka [WM-MA-N-S2-E4-KJ]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Agnieszka Świątek
Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć; podstawowe pojęcia (kultura języka, norma i jej dwupoziomowość, innowacja językowa, kryteria oceny innowacji językowych, błąd językowy, klasyfikacja błędów itp.); Etykieta językowa (M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre-u, Warszawa 2009).

2. Odmiana imion i nazwisk polskich [lektura: KJP II, s. 36-48, 60-67, 129-132; hasła „imiona”, „nazwiska” w SPP; JP, s. 202-211, 220-226; Jan Grzenia, Słownik nazw własnych, s. 59-71 (dalej: SNW)].

3. Odmiana nazw miejscowych (lektura: KJP II, s. 67-76, hasło „odmiana nazw miejscowych” w SPP; JP, s. 227-234; SNW, s. 73-74).

4. Fleksja i składnia liczebników (lektura: KJP II, s. 80-84, 197-206; hasła „daty”, „liczebnik” w SPP; JP, s. 161-178).

5. Zagadnienia poprawnościowe w zakresie składni zdania:

a) poprawność w zakresie związku zgody (lektura: KJP II, s. 138-148, 164-167; hasła „orzeczenie”, „podmiot”, „przydawka”, „zdanie”, „związki składniowe”, w SPP; JP, s. 239-248);

b) poprawność w zakresie związku rządu (lektura: KJP II, s. 149-164; hasła „biernik”, „celownik”, „dopełniacz”, „dopełnienie”, „przydawka”, „zdanie”, „związki składniowe”, w SPP; JP, s. 249-292, 321-323).

c) szyk wyrazów w zdaniu.

d) poprawność w zakresie imiesłowowego równoważnika zdania [lektura: KJP II, s. 184-197; hasło „równoważniki zdań (oznajmienia)” w SPP; JP, s. 324-326].

6. Poprawność ortograficzna (KJP III, rozdz. II) i interpunkcyjna (KJP III, rozdz. III).

7. Poprawność frazeologiczna (lektury: hasło „związki frazeologiczne” w SPP, KJP I, 181-183, 233-251, 262-265, JP, s. 363-387).

8. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

W pierwszej części każdych zajęć poprzez rozmowę/pogadankę prowadzący omawia wymieniony w programie temat. Mile widziane jest, gdy Studenci dzięki przypisanej do zajęć lekturze udzielają się i odpowiadają na pytania zadawane przez prowadzącego.

Po omówieniu zagadnień teoretycznych w drugiej części zajęć przychodzi czas na wykonywanie ćwiczeń/zadań.

Lektury i ćwiczenia do zajęć będą załączane na Moodle'u.

Zajęcia odbywają się przez MS Teams (trzeba wybrać odpowiedni zespół).

Metody i kryteria oceniania:

Na pierwszych zajęciach Studenci piszą pretest, na ostatnich posttest dotyczący omawianych zagadnień językowych. Prowadzący ocenia także aktywność podczas zajęć.

Uwagi:

Dyżur odbywa się w piątki w godz. 8.30-9.30 na MS Teams. Link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMyYWFiZDAtYzJkOC00NzcxLWFkYjgtMTNiMjIzMTM1M2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%228edb76a3-45d3-4220-a252-31575bcdae1b%22%7d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)