Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środowisko artystyczne Zakopanego w XX w. Wybrane zagadnienia [WNHS-HS-ŚAZ] Semestr letni 2020/21
Wykład monograficzny, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Środowisko artystyczne Zakopanego w XX w. Wybrane zagadnienia [WNHS-HS-ŚAZ]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Wykład monograficzny [WYK_MON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 49
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Chrudzimska-Uhera
Literatura:

1. Czterysta lat dziejów Zakopanego, red. Renata Dutkowa, Kraków 1991.

2. Halina Kenarowa, Od Zakopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego do szkoły Kenara, Kraków 1978.

3. Jerzy Kochanowski, „Wolne miasto” Zakopane 1956-1970, Kraków 2019.

4. Bernadeta Stano, Odwilż w Zakopanem. Salony Marcowe 1958-1960, Kraków 2009.

5. Antoni Kroch, Wesołego Alleluja Polsko Ludowa czyli o pogmatwanych dziejach chłopskiej kultury plastycznej na ziemiach polskich, Warszawa 2014.

6. Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości, numer specjalny: „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2013, nr 1.

7. Piotr Korduba, Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2013.

8. Polska – kraj folkloru, red. Joanna Kordjak, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki 2016.

Zakres tematów:

1. ogólne zagadnienia, jak:

- kształtowanie się fenomenu zakopiańszczyzny i mody na góralszczyznę

- sztuka ludowa Podhala jako element „narodowotwórczy” w PRL

- ludowość na sprzedaż (Zakopiańskie Warsztaty Wzorcowe)

- modernizm zakopiański

- tzw. nowy styl zakopiański

2. zagadnienia bardziej szczegółowe, dotyczące ruchu wystawienniczego i instytucji, jak:

Salony Marcowe

Zespół Szkół Plastycznych i „Budowlanka” a tradycja Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego

3. zaprezentowane zostaną sylwetki twórcze wybranych artystów, ukazane w szerszym kontekście współczesnej im kultury i sytuacji społeczno-historycznej. Wśród omówionych osobowości znajdą się rzeźbiarze, malarze, graficy, twórcy tkanin i rzemiosła artystycznego, będą to zarówno nauczyciele jak i wychowankowie Szkoły Kenara, przedstawiciele prądów nowoczesnych (neoawangardowych) jak i tradycjonaliści, niektórzy wciąż aktywni w środowisku zakopiańskim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Będą to m.in.:

- Maria Bujakowa

- Antoni Kenar i Halina Micińska-Kenarowa

- Antoni i Halina, Marcin i Magdalena Rząsowie

- Władysław Hasior

- Kazimierz Brzozowski i Barbara Gawdzik-Brzozowska

- Anna Górska

- Grzegorz Pecuch

- Antoni Burzec

- Jerzy Fober

- Stanisław i Józef Kulonowie

- Maciej Szańkowski

- Henryk Morel

- Marian Wnuk

- Paweł Szczerba

- Kłosowscy i willa „Cicha”

- Stanisław Sikora

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład problemowy z multimedialnymi prezentacjami, poświęcony omówieniu wybranych zagadnień z życia artystycznego Zakopanego w okresie po 1918 r.

W roku akad. 2020/2021, w związku z ograniczeniami wymuszonymi stanem epidemicznym COVID 19 i zgodnie z wynikającymi stąd procedurami - wykład odbywa się w trybie zdalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności (studentka/student ma prawo do maksymalnie trzech nieobecności) i pracy pisemnej.

- Ocenę dostateczną (3) otrzymuje studentka/student, który: uczęszczał regularnie na zajęcia, brał w nich czynny udział wykazując zainteresowanie pogłębieniem wiedzy w zakresie prezentowanej problematyki; wykazuje wiedzę w zakresie dziejów sztuki i oddziaływania nurtów i teorii humanistyki na sztuki plastyczne - w zakresie objętym programem wykładu.

- Ocenę dobrą (4) otrzymuje studentka/student, który: uczęszczał regularnie na zajęcia, brał w nich czynny udział, przygotował i złożył w wyznaczonym terminie pracę pisemną o tematyce z zakresu objętego programem wykładu, wykazując umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi, znajomość metod analizy i interpretacji dzieł sztuki.

- Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje studentka/student, który: uczęszczał regularnie na zajęcia, brał w nich czynny udział, przygotował i złożył w wyznaczonym terminie pisemną pracę dotyczącą wybranego zagadnienia z zakresu objętego programem wykładu, wykazując umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi, przygotowania tekstu naukowego z aparatem badawczym i poprawnie opracowanym materiałem ilustracyjnym, znajomość metod analizy i interpretacji dzieł sztuki oraz stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii.

Uwagi:

W roku akad. 2020/2021, w związku z ograniczeniami wymuszonymi stanem epidemicznym COVID 19 i zgodnie z wynikającymi stąd procedurami - wykład odbywa się w trybie zdalnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)