Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne [WP-PR-PA-ćw] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo administracyjne [WP-PR-PA-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:45
sala 312A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Radosław Mędrzycki
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5d0548eedb594dc88fc3df2a6203fd9d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fbd16902-5449-46bb-9fad-6691d190f11a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Podstawowa:

red. I. Lipowicz, Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2015

red. M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2019 i wyższe wydania.

Zakres tematów:

1. Pojęcie prawa administracyjnego i administracji publicznej.

2. Rola prawa administracyjnego w funkcjonowaniu państwa

3. Aksjologia stanowienia i stosowania prawa administracyjnego

4. Aksjomaty prawa administracyjnego

5. Samorząd terytorialny

6. Administracja rządowa

7. Administracja państwowa

8. Prawne formy działania administracji publicznej

9. Prawo materialne

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacja materiału/ konwersacja. metoda projektu.

Efekty uczenia się weryfikowane są przez:

ewaluację

ocenę umiejętności i wiedzy na podstawie kolokwiów.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 5 studentka/student wykazuje znajomość materii prawa administracyjnego i umiejętności posługiwania się nim w sposób bardzo dobry, co wynika z ewaluacji i ocen z kolokwiów

Na ocenę 4 studentka/student wykazuje znajomość materii prawa administracyjnego i umiejętności posługiwania się nim w sposób dobry, co wynika z ewaluacji i ocen z kolokwiów

Na ocenę 3 studentka/student wykazuje znajomość materii prawa administracyjnego i umiejętności posługiwania się nim w sposób dostateczny, co wynika z ewaluacji i ocen z kolokwiów

Ocena 4,5 i 3,5 charakteryzują wiedze i umiejętności zdobyte pośrednio między oceną 5 a 4 i 4 i 3.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)