Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań naukowych [WP-PR-MBN] Semestr letni 2021/22
Warsztaty, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań naukowych [WP-PR-MBN]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Warsztaty [WAR], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
sala 1764
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 43
Limit miejsc: 45
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Maksymiuk
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Opanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002

2.W. Welskop, Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Łódź 2014

Literatura dodatkowa:

1.J. Zieliński, metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012,

2.S. Nowak, metodologia badań społecznych, Warszawa 2006.

Zakres tematów:

Warsztaty 1. Zajęcia wprowadzające

Szczegółowe omówienie tematyki zajęć oraz sposobu zaliczenia przedmiotu.

Warsztaty 2 Istota i pojęcie metodologii, istota i pojęcie wiedzy.

Warsztaty 3 Pojęcie, istota i zasady badań naukowych.

Warsztaty 4 i 5 Problemy badawcze i metody badań naukowych.

Warsztaty 6 Etapy badania naukowego oraz jego organizacja

Warsztaty 7 prace naukowe- rodzaje prac naukowych, rodzaje prac kwalifikacyjnych.

Warsztaty 8 i 9 Zasady edytorskie.

Warsztaty 10- część praktyczna

Warsztaty 11- część praktyczna

Warsztaty 12- część praktyczna

Warsztaty 13- część praktyczna

Warsztaty 14 częśc praktyczna

Warsztaty 15- podsumowanie zebranej wiedzy i umiejętności.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekt kształcenia: PR_W02- absolwent zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 2 student nie zna i nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 3; 3,5 student posiada jedynie podstawową wiedzę dotyczącą źródeł i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 4; 4,5 student posiada dobrą wiedzę dotyczącą źródeł i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 5 student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą źródeł i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_U02 absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 2 student nie potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 3; 3,5 student posiada jedynie podstawową umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 4; 4,5 student posiada dobre umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 5 posiada bardzo dobre umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 absolwent potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim procesowych oraz analiz i interpretacji określonych publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 2 student nie potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim procesowych oraz analiz i interpretacji określonych publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 3; 3,5 student posiada jedynie podstawową umiejętność projektowania i tworzenia rożnych prac pisemnych w języku polskim procesowych oraz analiz i interpretacji określonych publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 4; 4,5 student posiada dobre umiejętności projektowania i tworzenia rożnych prac pisemnych w języku polskim procesowych oraz analiz i interpretacji określonych publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 5 student posiada bardzo dobre umiejętności projektowania i tworzenia rożnych prac pisemnych w języku polskim procesowych oraz analiz i interpretacji określonych publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_U08 absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 2 student nie potrafi sporządzić podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 3; 3,5 student posiada jedynie podstawową umiejętność sporządzania podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 4; 4,5 student posiada dobrą umiejętność sporządzania podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 5 student posiada bardzo dobrą umiejętność sporządzania podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 absolwent potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku przedmiotów znajdujących się w programie studiów, prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 2 student nie potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku przedmiotów znajdujących się w programie studiów, prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 3; 3,5 student posiada jedynie podstawową umiejętność projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku przedmiotów znajdujących się w programie studiów, prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 4; 4,5 student posiada dobrą umiejętność projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku przedmiotów znajdujących się w programie studiów, prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 5 student posiada bardzo dobrą umiejętność projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku przedmiotów znajdujących się w programie studiów, prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 absolwent jego gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę 2 student nie jego gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę 3; 3,5 student jest gotów w stopniu podstawowym do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę 4; 4,5 student jest gotów w stopniu średniozaawansowanym do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich

Na ocenę 5 student jest gotów w stopniu zaawansowanym do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich

PR_K02 absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 2 student nie jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 3; 3,5 student jest gotów w stopniu podstawowym do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 4; 4,5 student jest gotów w stopniu średniozaawansowanym do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 5 student jest gotów w stopniu zaawansowanym do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

PR_K03 absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról

oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 2 student nie jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 3; 3,5 student jest gotów w stopniu podstawowym do do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 4; 4,5 student jest gotów w stopniu średniozaawansowanym do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 5 student jest gotów w stopniu zaawansowanym do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę. Test wiedzy oraz przygotowanie pracy praktycznej podczas zajęć

Uwagi:

Moduł z zakresu prowadzenia badań naukowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)