Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WSR-NRN-2-SM] Semestr letni 2020/21
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WSR-NRN-2-SM]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 18:00 - 19:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Regulska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b1c154622e644019805c00b2f83d31e%40thread.tacv2/conversations?groupId=09e73b6a-cb1c-4595-b79f-d3644c2e7540&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

- S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny, Toruń 2007.

- T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

- A. Regulska, Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości, Warszawa 2018.

- Pedagogika rodziny. Wybrane zagadnienia, A. Regulska (red.), Warszawa 2010.

- Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2006.

- Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2006.

Zakres tematów:

1. Zasady poprawnego pisania pracy naukowej.

2. Sformułowanie tematów prac.

3. Konstrukcja struktury pracy.

4. Dobór i wykorzystanie literatury.

5. Rodzaje cytatów i przypisów, zasady zapisu bibliograficznego pozycji źródłowych.

6. Układ bibliografii.

7. Elementy wstępu i zakończenia pracy .

8. Indywidualna pomoc oraz kontrola nad tokiem pisania pracy naukowej.

9. Rodzaje badań pedagogicznych.

10. Zasady opracowania koncepcji badań własnych.

11. Przedmiot i cel badań, hipotezy i problemy badawcze.

12. Główne metody badań pedagogicznych.

13. Indywidualna pomoc oraz kontrola nad opracowaniem i realizacją badań własnych.

14. Analiza wyników badań własnych.

15. Wnioski, uogólnienia i postulaty pedagogiczne.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

elementy metod podających (wykład, pokaz), dyskusja, praca z tekstem, prezentacja multimedialna połączona z dyskusją;

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena kolejnych części pracy dyplomowej - ocena postępu pracy naukowej studenta;

- udział studenta w dyskusji, stosowana argumentacja naukowa, znajomość literatury przedmiotu;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium jest na ocenę.

Warunki zaliczenia:

1. w I semestrze, gdy:

a. ustalony zostanie z promotorem temat

b. zgromadzona zostanie literatura przedmiotu

c. przedstawiony zostanie wstępny plan pracy

2. w II semestrze, gdy przedstawiony zostanie jeden rozdział przyszłej pracy dyplomowej

3. w III semestrze, gdy praca jest gotowa (przynajmniej w wersji roboczej).

Uwagi:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b1c154622e644019805c00b2f83d31e%40thread.tacv2/conversations?groupId=09e73b6a-cb1c-4595-b79f-d3644c2e7540&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)