Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WSR-NRN-2-SM] Semestr letni 2020/21
Seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WSR-NRN-2-SM]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 17:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Leszek Buller
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa0417ffeadf74bfa94eff6cce0c223da%40thread.tacv2/conversations?groupId=3759b977-101c-4729-9a30-5e21351c2c79&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, wyd. 4 popr., Wyd. Kolonia Wrocław, 2003.

Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), Wyd. PAN Warszawa,

2001.

Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, 2000.

Krajewski M., Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, wyd. 2 popr., uzup. i rozsz., Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Włocławek, 2001.

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Wyd. Wydaw. Prawnicze PWN Warszawa, 2000.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, wyd. 4 uzup., Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2001.

Zakres tematów:

1. Zasady poprawnego pisania pracy naukowej.

2. Sformułowanie tematów prac.

3. Konstrukcja struktury pracy.

4. Dobór i wykorzystanie literatury.

5. Rodzaje cytatów i przypisów, zasady zapisu bibliograficznego pozycji źródłowych.

6. Układ bibliografii.

7. Elementy wstępu i zakończenia pracy .

8. Indywidualna pomoc oraz kontrola nad tokiem pisania pracy naukowej.

9. Rodzaje badań społecznych.

10. Zasady opracowania koncepcji badań własnych.

11. Przedmiot i cel badań, hipotezy i problemy badawcze.

12. Główne metody badań społecznych.

13. Indywidualna pomoc oraz kontrola nad opracowaniem i realizacją badań własnych.

14. Analiza wyników badań własnych.

15. Wnioski oraz prezentacja wyników badań własnych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

elementy metod podających (wykład, pokaz), dyskusja, praca z tekstem, prezentacja multimedialna połączona z dyskusją;

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena kolejnych części pracy dyplomowej - ocena postępu pracy naukowej studenta;

- udział studenta w dyskusji, stosowana argumentacja naukowa, znajomość literatury przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium jest na ocenę.

Warunki zaliczenia:

1. w I semestrze, gdy:

a. ustalony zostanie z promotorem temat

b. zgromadzona zostanie literatura przedmiotu

c. przedstawiony zostanie wstępny plan pracy

2. w II semestrze, gdy przedstawiony zostanie jeden rozdział przyszłej pracy dyplomowej

3. w III semestrze, gdy praca jest gotowa (przynajmniej w wersji roboczej).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)