Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne część ogólna [WP-ADZ-1-PA.o-cw] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo administracyjne część ogólna [WP-ADZ-1-PA.o-cw]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:00
sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Radosław Mędrzycki
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaYTzYbRepVnkPtLQnRpbmKr1qemWnCqCBQ_Y0u2QtxY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=66fd5842-f912-4351-9406-fc04c14c6be2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa: Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, I. Lipowicz (red.), Warszawa 2015; Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Michał Kasiński, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl, wyd. 7, Warszawa-Łódź, 2019.

Literatura uzupełniająca: Prawo administracyjne, J. Zimmermann, Warszawa 2019

Zakres tematów:

1. Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje

2. Geneza, charakterystyka i definicje prawa administracyjnego

3. Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego

4. Zasady prawa administracyjnego i organizacji administracji

5. Źródła prawa administracyjnego

6. Prawne formy działania administracji publicznej

7. Kontrola administracji

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metodami dydaktycznymi są:

1) prezentacja

2) pogadanka

3) analiza przepisów

Efekty kształcenia weryfikowane są:

1) w sposób ciągły

2) poprzez kolokwia testowe

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania w sposób ciągły polegają na sprawdzaniu prac Studentów oraz odpowiedzi ustnych na zajęciach jak i prac zadanych na zajęciach.

Testy składają się z 20 pytań:

Oceny:

0-13 ndst

14-15 dst

16 - dst+

17-18 db

19 db+

20 bdb

Uwagi:

I rok, I stopień , ćwiczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)