Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ochrony danych osobowych [WP-AD-PODO] Semestr letni 2021/22
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo ochrony danych osobowych [WP-AD-PODO]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 107
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Piotr Drobek, Grażyna Szpor
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład problemowy

AD2_W03. Student zna i rozumie: relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące – weryfikacja w formie testu prawda/fałsz.

AD2_W04. Student zna i rozumie: status jednostki i jego aktywności w sferze prawa ochrony danych osobowych w kontekście krajowym i międzynarodowym – weryfikacja w formie testu prawda/fałsz.

AD2_W05. Student zna i rozumie: metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony danych osobowych – weryfikacja w formie testu prawda/fałsz.

AD2_W06. Student zna i rozumie: normy, reguły prawne organizujące ochronę danych osobowych i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie – weryfikacja w formie testu prawda/fałsz.

AD2_W07. Student zna i rozumie: wpływ norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych na procesy zmian podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych – weryfikacja w formie testu prawda/fałsz.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2:

Student nie zna i nie rozumie relacji między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzących.

Student nie zna i nie rozumie status jednostki i jego aktywności w sferze prawa ochrony danych osobowych w kontekście krajowym i międzynarodowym.

Student nie zna i nie rozumie metod, procedur i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony danych osobowych.

Student nie zna i nie rozumie norm, reguł prawnych organizujących ochronę danych osobowych i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Student nie zna i nie rozumie wpływu norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych na procesy zmian podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.

Na ocenę 3 - 3,5:

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące.

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie status jednostki i jego aktywności w sferze prawa ochrony danych osobowych w kontekście krajowym i międzynarodowym.

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony danych osobowych.

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie normy, reguły prawne organizujące ochronę danych osobowych i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie wpływ norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych na procesy zmian podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.

Na ocenę 4-4,5:

Student dobrze zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące.

Student dobrze zna i rozumie status jednostki i jego aktywności w sferze prawa ochrony danych osobowych w kontekście krajowym i międzynarodowym.

Student dobrze zna i rozumie zakresie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony danych osobowych.

Student dobrze zna i rozumie normy, reguły prawne organizujące ochronę danych osobowych i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Student dobrze zna i rozumie wpływ norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych na procesy zmian podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.

Na ocenę 5:

Student bardzo dobrze zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące.

Student bardzo dobrze zna i rozumie status jednostki i jego aktywności w sferze prawa ochrony danych osobowych w kontekście krajowym i międzynarodowym.

Student bardzo dobrze zna i rozumie zakresie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony danych osobowych.

Student bardzo dobrze zna i rozumie normy, reguły prawne organizujące ochronę danych osobowych i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Student bardzo dobrze zna i rozumie wpływ norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych na procesy zmian podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.

Uwagi:

I rok, II stopień, wykład

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)