Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - III semestr WP-PRZ-ANG-3
Semestr zimowy 2021/22
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - III semestr WP-PRZ-ANG-3
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22_Z) (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych (LEK_NOW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 20:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mirosława Majdan
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl
Literatura:

Materiały zamieszczane na platformie internetowej.

Zakres tematów:

1. Wywiady i kwestionariusze. Tworzenie pytań. CV prawnika: edukacja.

2. Zakupy. Pytania zależne. CV prawnika: doświadczenie zawodowe.

3. Edukacja. Zestawienie czasów. Prawo cywilne a prawo karne.

4. Polityka: przemówienie, wybory.

5. Sport. Pierwszy tryb warunkowy. Prawo cywilne (2).

6. Rozwiązywanie problemów. Drugi tryb warunkowy. Powtórzenie języka prawniczego.

7. Uczenie się na błędach. Trzeci tryb warunkowy.

8. Pandemia. Zestawienie trybów warunkowych.

Ze względów dydaktyczno – organizacyjnych kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla opisu poziomu B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Kurs prowadzony jest na platformie internetowej Moodle.

Metody: praca z tekstem czytanym i słuchanym, wykonywanie ćwiczeń, dyskusja na forum.

Sposoby weryfikacji: aktywność na platformie, test końcowy w warunkach kontrolowanych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

a) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- dostęp do komputera podłączonego do Internetu, wyposażonego w kamerkę.

- systematyczna praca na platformie internetowej;

- wygłoszenie wypowiedzi ustnej – w ramach konsultacji online lub przysłanie nagrania;

- napisanie testu końcowego.

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- systematyczna praca na platformie internetowej – 40 pkt.;

- wypowiedź ustna – 10 pkt.;

- test końcowy – 50 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100.

0 - 94 (0%-59%) – ocena 2,0;

95 - 107 (60%-67%) – ocena 3,0;

108 - 120 (68%-75%) – ocena 3,5;

121 - 132 (76%-83%) – ocena 4;

133 - 145 (84%-91%) – ocena 4,5;

146 - 160 (92%-100%) – ocena 5.

Uwagi:

lektorat dla II roku prawa niestacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.