Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona danych osobowych (ODO) [WP-PRZ-MIP-odo] Semestr letni 2021/22
Warsztaty, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ochrona danych osobowych (ODO) [WP-PRZ-MIP-odo]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Warsztaty [WAR], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Drobek
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azcE-SdiHJGkupB28SpGvy5fEgLumiLwWzzilN6gU0OU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8ad8b8b2-c028-4f0c-a55c-ed4b7c3d4c01&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są - w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams) w formie wykładu problemowego, case study oraz warsztatów. Link do zajęć został również przesłany drogą mailową.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azcE-SdiHJGkupB28SpGvy5fEgLumiLwWzzilN6gU0OU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8ad8b8b2-c028-4f0c-a55c-ed4b7c3d4c01&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

- ze wsparciem kontaktu asynchronicznego (jako wzmocnienie-dopełnienie kształcenia synchronicznego) na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

ryteria oceniania:

EK1: Student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

bdb - Student biegle posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

db - Student dobrze posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

dst - Student potrafi jedynie w zakresie podstawowym posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

ndst - Student nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, w tym źródeł prawa ochrony danych osobowych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

EK2: Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

bdb - Student bardzo dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

db - Student dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

dst - Student w stopniu podstawowym potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

ndst - Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa ochrony danych osobowych do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

EK3: Student potrafi prognozować i modelować procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych , wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze.

bdb - Student bardzo dobrze potrafi prognozować i modelować procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych , wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze.

db – Student dobrze potrafi prognozować i modelować procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych , wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze.

dst - Student w stopniu podstawowym potrafi prognozować i modelować procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych , wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze.

ndst – Student nie potrafi prognozować i modelować procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych, nie wykorzystuje w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Kryteria oceny końcowej:

-obecność na warsztatach,

-wykonanie zadań indywidualnych i grupowych,

-aktywność na zajęciach.

Uwagi:

warsztaty dla I roku prawa niestacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)