Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do metodologii badań naukowych WP-CWC-N-1-WdMBN
Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do metodologii badań naukowych WP-CWC-N-1-WdMBN
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22_Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi wtorek (parzyste), 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 62
Limit miejsc: 75
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Renata Kamińska
Literatura:

M. Krajewski, O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. uwagi podstawowe, 2010

http://www.krajewskimiroslaw.pl/_media/docs/4i.%20METODOLOGIA%20NAUK.pdf

Literatura uzupełniająca:

A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006;

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002; https://wsaib.pl/images/files/E-Publikacje/MO.pdf

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1. Metodologia jako nauka - pojęcie i podziały; 2. Pojęcie "dobrej" pracy naukowej, rodzaje tekstów i charakter tekstów naukowych. 3. Metody, zasady i etapy prowadzenia pracy badawczej: sformułowanie problemu badawczego, ustalenie i określenie tematu pracy, przygotowanie konspektu pracy. 4. Zasada rzetelności naukowej. 5. Warsztat naukowy badacza: zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, sposoby kompozycji tekstu, zasady formułowania tezy pracy, przetwarzanie materiałów, formułowanie wniosków na podstawie wykorzystywanych tekstów źródłowych i literatury, formułowanie wniosków z własnych badań. 6. Metody naukowe. 7. Budowa pracy naukowej - układ pisanej pracy, zasady tworzenia przypisów i bibliografii. 8. Techniczne wymagania pracy. 9. Wymagania redakcyjne: zasady dokonywania korekty, znaki korektorskie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne przeprowadza się w formie elektronicznej w ramach kontaktu:

a). synchronicznego za pomocą aplikacji MS Teams

kod do zespołu:

b). asynchronicznego przy wykorzystaniu platformy Moodle

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy osiągane są metodami: wykład informacyjny.

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności osiągane są metodami: wykład informacyjny, dyskusja, ćwiczenia praktyczne - wspólna praca na przykładach.

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętności

CwC1_U14

na ocenę 2 - student ne potrafi eksplorować danych, aby we własnych badaniach umieć skorzystać z dorobku innych autorów, stosując podstawowe normy prawa własności intelektualnej oraz zasady etyczne obowiązujące w trakcie prowadzenia badań naukowych

na ocenę 3 - student w dostatecznym stopniu potrafi eksplorować dane, aby we własnych badaniach umieć skorzystać z dorobku innych autorów, stosując podstawowe normy prawa własności intelektualnej oraz zasady etyczne obowiązujące w trakcie prowadzenia badań naukowych

na ocenę 4 - student w dobrym stopniu potrafi eksplorować dane, aby we własnych badaniach umieć skorzystać z dorobku innych autorów, stosując podstawowe normy prawa własności intelektualnej oraz zasady etyczne obowiązujące w trakcie prowadzenia badań naukowych

na ocenę 5 - student w bardzo dobrym stopniu potrafi eksplorować dane, aby we własnych badaniach umieć skorzystać z dorobku innych autorów, stosując podstawowe normy prawa własności intelektualnej oraz zasady etyczne obowiązujące w trakcie prowadzenia badań naukowych

CwC1_U15

na ocenę 2 - student nie potrafi przygotowywać prac pisemnych w języku polskim: nie potrafi sformułować problemu badawczego ani zaplanować badania naukowego, nie posiada umiejętności zbierania i opracowywania informacji uzyskanych z tekstów źródłowych i opracowań naukowych do wykorzystania we własnych badaniach

na ocenę 3 - student potrafi w dostatecznym stopniu przygotowywać prace pisemne w języku polskim: potrafi sformułować problem badawczy i zaplanować badanie naukowe, posiada umiejętności zbierania i opracowywania informacji uzyskanych z tekstów źródłowych i opracowań naukowych do wykorzystania we własnych badaniach

na ocenę 4 - student potrafi w dobrym stopniu przygotowywać prace pisemne w języku polskim: potrafi sformułować problem badawczy i zaplanować badanie naukowe, posiada umiejętności zbierania i opracowywania informacji uzyskanych z tekstów źródłowych i opracowań naukowych do wykorzystania we własnych badaniach

na ocenę 5 - student potrafi w bardzo dobrym stopniu przygotowywać prace pisemne w języku polskim: potrafi sformułować problem badawczy i zaplanować badanie naukowe, posiada umiejętności zbierania i opracowywania informacji uzyskanych z tekstów źródłowych i opracowań naukowych do wykorzystania we własnych badaniach

CwC1_U16

na ocenę 2 - student nie potrafi przygotować wystąpienia ustnego w języku polskim, podsumowującego przeprowadzone badania naukowe

na ocenę 3 - student dostatecznie potrafi przygotować wystąpienia ustne w języku polskim, podsumowujące przeprowadzone badania naukowe

na ocenę 4 - student potrafi dobrze przygotować wystąpienia ustne w języku polskim, podsumowujące przeprowadzone badania naukowe

na ocenę 5 - student bardzo dobrze potrafi przygotować wystąpienia ustne w języku polskim, podsumowujące przeprowadzone badania naukowe

Uwagi:

wykład dla I roku Człowieka w cyberprzestrzeni

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.