Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsultacje filozoficzne – tutoring 1 [WF-FI-123-KONBUG191] Semestr zimowy 2021/22
Konsultacje, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konsultacje filozoficzne – tutoring 1 [WF-FI-123-KONBUG191]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Konsultacje [KONS], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 3
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Roman Tomanek
Literatura:

Charakter zajęć wyklucza możliwość preselekcji literatury. Konkretna lektura zostanie zaproponowana i ustalona w trakcie indywidualnych spotkań ze studentami.

Zakres tematów:

Ze względu na charakter zajęć zakres tematów jest ustalany indywidualnie z każdym studentem.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- rozmowa i dyskusja na tematy filozoficzne

- prezentacja wybranej tematyki filozoficznej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie oceny stopnia zaangażowania studenta w trakcie zajęć i w pracę indywidualną poza zajęciami, zgodnie z ustalonym w trakcie zajęć planem pracy.

Student otrzymuje od prowadzącego ocenę opisową po każdym spotkaniu wraz z wynikającym z niej końcowym stopniem.

Student może zgłosić prowadzącemu swoje uwagi do oceny opisowej, do których prowadzący ustosunkowuje się w ustnej rozmowie.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z poszczególnych spotkań.

Uwagi:

Link do Teams

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aJRIlWiXP7KxXVx4JutGShcWcHp94jRkS8d1GiW9Igv01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=11c56c6c-55d4-43ff-bf3b-430ed163a440&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)